2014-01-30

Seminarier

Radikala nätverket är en plattform för forskare intresserade av politisk radikalism i det förflutna. Med ”radikal” menar vi alla grupper som försökt att revolutionera hegemoniska sociala och politiska institutioner, vare sig de har befunnit sig till höger eller till vänster på den politiska skalan, eller har verkat för förändring med våldsamma eller icke våldsamma medel. Radikala nätverket arrangerar varje termin en seminarieserie på Historiska institutionen vid Lunds universitet, öppen för forskare, studenter och allmänheten.


Att skydda och uppfostra "svenska" kvinnor
Fredag 7 februari klockan 14:15 i sal 3
Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12a
   Diana Mulinari, professor i Genusvetenskap och antirasistisk teoretiker, diskuterar kvinnors roll inom det rasistiska och kvinnofientliga partiet Sverigedemokraterna utifrån ett forskningsprojekt som resulterat i en bok som publiceras under våren. Vilka kvinnor är det som söker sig till partiet och vilken roll tilldelas de och skapar de sig inom politiken? I samarbete med Genushistoriska seminariet.
   För att bli medlem av Radikala nätverkets e-postlista, kontakta johan.pries@hist.lu.se

Inga kommentarer: