2014-02-06

Centern välkomnar vinster i välfärden! av Bengt Hall

Under helgen samlade Centern sina medlemmar till kommundagar i mässhallarna i Malmö. Det skedde till ackompanjemang av nya låga opinionssiffror. Jag var där och lyssnade i egenskap av ”utställare” (Republikanska föreningen). Annie Lööf höll tal och skulle naturligtvis ge kraft och mod till sina partikamrater som kommit från hela landet. En reklambyrå hade fyndigt hittat på ledordet ”Närodlad politik”. Det upprepade Annie stup i kvarten, samtidigt som det visades på stora skärmen i salen där över 600 partikamrater var bänkade. Hon mottogs med stora ovationer. Men jag undrar om hennes partivänner känner igen sig.
   Jag har en viss sympati för centerfolket. Det är historiskt ett landsbygdens folkrörelseparti, ett småfolksparti. Jag har under årens lopp haft många kontakter med centerpartister på landsbygden utanför Kristianstad där jag permanent bodde under sjuttiotalet. Jag satt också i fullmäktige i Kristianstad. De stod för något annat än den högerpolitik och fullständiga anpassning till marknadskrafterna som centerledningen idag torgför.  Centern är idag det enda riksdagspartiet som utan invändningar accepterar privatiseringar och vinster i välfärden. Annie Lööf förde fram Bollnäs sjukhus som ett exempel på en lyckad privatisering. Det drivs av ett riskkapitalbolag. Man kan ju fråga sig hur närodlat ett riskkapitalbolag upplevs av väljarna. Hennes mantra var att alla beslut ska föras ner till köksbordet. Var och en ska själv bestämma.

Konkreta förslag
För att hjälpa folk att bestämma hade hon ett konkret förslag. För övrigt det enda konkreta förslag som hon nämnde under hela sitt tal. Centern vill att kommunerna ska anställa ”kvalitetsguider” som ska lotsa människorna rätt bland alla val i hemtjänst och särskilt boende. Valfriheten kostar. Istället för att få hjälp av kommunens biståndshandläggare att hitta en plats i äldreboendet ska jag tydligen lotsas av en från det allmänna fristående instans (privat företag?) till rätt boende. Det påminner om den märkliga företeelsen ”coach” för arbetslösa. Det har till tvivelaktig nytta kostat många miljoner för samhället och gött en mängd privata exploatörer.
   Förutom att Lööf mycket uppehöll sig vid nödvändigheten av entreprenörer, som i hennes vokabulär oftast är duktiga kvinnor i små företag, ska få göra vinst sa hon inget om att de största entreprenörerna är stora riskkapitalbolag, inget om miljön, inget om hur skolan ska bli bättre, ingenting om hur jobben kan bli fler, inget om hur tågtrafiken ska bli bättre, inget konkret om regional- och landsbygdspolitik och inget om den sociala välfärden. Allt blir uppenbarligen bättre om marknadskrafterna får råda fullt ut.
   Annie Lööf är en vältalig och raljant partiledare och inte så lite fräck. Hon angrep sina politiska motståndare med en rallarsving. ”Med Jonas Sjöstedt i den ena handen och Jimmie Åkesson i den andra vandrar Stefan Löfven in i 2014 års valsrörelse”. Men hon berättade naturligtvis inte att hennes borgerliga allians i åtta av tio gånger fått igenom sina förslag tack vare stöd av sverigedemokraterna.
   Annie Lööf och hennes centerparti är faktiskt inte värt mer än de 3,6 % som sista opinionsmätningen visar!

Inga kommentarer: