2014-02-06

Greider i tiden av Bertil Egerö

Göran Greidner såg lätt förvirrad ut när han blickade ut över en grånad församling i Järnåkra skolbibliotek i tisdags. Han hade förberett sig på femte jobbskatteavdraget och andra akuta politiska frågor, och här satt en publik som i stort redan hade lämnat arbetslivet. Vad göra?
   Göran valde att läsa dikter, sina egna. Han berättade om sin uppväxt, om det klassamhälle som idag ser helt annorlunda ut men där ’klass’ förblir högst relevant. Han blickade tillbaka på folkhemmet, på överklassaren Olof Palme som bars fram av en kollektiv rörelse utan motsvarighet i dagens Sverige. Idag har det idépolitiska arvet gått förlorat. Partiernas politik är så beroende av den mediala exponeringen medlemmarna och deras åsikter verkar mest vara till besvär.
   Visst finns arbetarklassen idag, sa Göran. Men när den inte längre kan nås på de stora arbetsplatserna utan är spridd över butiker, småföretag och andra verksamheter inte minst i tjänstesektorn, är den mycket svårare att organisera. Den finns i människors sinnen; i hur medelklassens starkare självkänsla uttrycks när chefer håller ner sina anställda, i de svårigheter studenter med arbetarbakgrund möter i universitetsmiljön.

Makten över kapitalet
För Göran, och den i hans ögon store tänkaren Rudolf Meidner, har arbetarrörelsen en stor och viktig fråga att ständigt ställa sig: ”Vem har makten över kapitalet?” Meidner, en radikal europeisk jude, var ju arkitekten bakom svaret på den frågan: löntagarfonderna. Det möttes med stark uppskattning inom arbetarrörelsen och partiet, menade Göran, men föll ändå – på Olof Palmes motstånd. Palme ville bara inte gå i kamp med privategendomen, näringslivet. Medbestämmande i lagstiftning räckte för honom.
   Idag finns en ny möjlighet, sade Göran – eller kanske den har funnits och gått förlorad? Den är våra enorma pensionsfonder. De skulle ge stora möjligheter till det slags investeringar vägen mot ett mer hållbart samhälle kräver, och därmed fler arbetstillfällen. Men är socialdemokratin verkligen villig att driva över fonderna från den spekulativa finansmarknadens arbetsområde? Det verkade som om Görans tilltro till sitt partis möjligheter var rätt starkt nerskruvade. När det inte fångar upp det breda motståndet mot skatteminskningar (läs jobbskatteavdrag) och försämrad välfärd, har det då några övergripande visioner att formulera sin politik kring?

Palme och vänstern
Jag lyssnade, och kom att tolka Göran så att vänsterpartiet idag är den enda tydliga arvtagaren till Palme och hans politik för ’demokratisk socialism’ – ord som idag skulle placera en ny Palme någonstans i extremvänstern. Våra perspektiv har steg för steg förskjutits långt bort från Palmetidens totala motstånd mot vinster i välfärden att inte ens den frågan längre tillhör socialdemokratin. Vänstern har inga problem på det ideologiska planet, dess problem ligger i svårigheten att organisera.
   Sedan läste Göran en dikt till. I frågestunden ville någon starta ett nytt sosseparti, någon annan hoppades att de s.k. sociala media skulle kunna ersätta de möten mellan människor ur vilken organisering och kollektiva visioner kan växa sig starka. Nej, sade Göran, nej och nej. Det viktigaste idag är att rösta bort Reinfeldt. Sedan kan arbetet börja.
   Vi lämnade biblioteket i lågmälda samtal om vad vi egentligen förstått som skulle kunna tillämpas på det politiska arbetet inför årets viktiga valrörelser.

Inga kommentarer: