2014-02-06

Mer om Danmark av Lucifer

Förra veckan skrev jag om omvälvningarna i den danska regeringen och den danska vänstern. Det finns mera att säga om dem, men jag vill först besvara ett läsarbrev apropå min krönika. Brevet är inte oväntat lite kryptiskt och fordrar viss förklaring. Jag kallas där originellt nog för Poseidon – jag gissar därför att Lucifervinjetten har vissa likheter med havsguden med ett treuddigt ljuster i handen. Så här stod det:
”I högst dens. krönika kallas Radikale Venstre för vänsterliberalt. Ja, möjligen om fr. kaviaradikaler får ses som jämlikhetsivrare. Låt höra, vad nu är vänster m. RV – och vad ej, samt hur ser ett SAMLAT omdöme ut? Vänster är tydligen som bofinken, allt från korpar över kolibris till antika flyg-dinosar räknas i dessa nytaxonomiska strävanden dit. Har Poseidon månne varit på en lång dyktur sen 70.talet”
   Ja, egentligen borde det väl vara statsvetare (på danska ”politologer”) för att ge ett riktigt bra svar, men låt mig försöka. Då är det så att i Danmark, läs Köpenhamn, finns det parti som samlar röster från den frisinnade borgerligheten, en social klass som vi ser mycket mindre av i Sverige. Jag gissar att Karl Staaff som ju hetsades bort som landsförrädare från regeringen av s.k. försvarsvänner efter bondetåget 1914. skulle kunna anses höra hemma i samma gruppering som det danska RV. Modernare exempel? Tja, Westerberg var väl dräglig, men lutade lite väl mycket åt höger liksom Leissner och Leijonborg. Med Björklund var det kört. Folkpartiet har så tydligt valt att bli stödparti till Moderaterna. Och vi har sett detsamma lokalt i Lund: det mandatstarka Folkpartiet i Lund har vikt ner sig totalt för Moderaterna.

Arvet från Brandes och PH
Nåväl, vari ligger då det radikala hos Radikale Venstre? Jo, t.ex. i att de förvaltar arvet från 1930-talets kulturradikalism, det som rymde lamparkitekten och revyförfattaren Poul Henningsen. Kulturradikalismen var en viktig rörelse i Danmark kanske med ursprung i Georg Brandes och hans uppgörelser med religion och romantik. I rörelsen ingick också kommunister som Hans Kirk och Hans Scherfig och kanske hade Clarté i en liknande funktion i Sverige.
   Radikale Venstre var ursprungligen en utbrytning från bondepartiet Venstre, ett parti som samlade t.ex. de som inte ställde upp på den exempellösa satsningen på Köpenhamns fästning, ett anläggningsarbete som på1890-tale var Danmarks största arbetsplats. RV fick som sitt huvudorgan Politiken, fortfarande Danmarks viktigaste dagstidning.

Ett litet men betydelsefullt parti
RV har under en följd av år haft ett avgörande inflytande över dansk politik genom att omväxlande liera sug med vänstern och högern. Kulturpolitiskt och i värdefrågor lutar de åt vänster. T. ex är det RV som har stått för förändringar av de danska immigrationslagarna, i motsats till S. Och nu sitter man alltså ensam i regering med S, sedan SF manövrerat sig in i en ohållbar situation och lämnat.
   Kommer SF att överleva? Ja, det är frågan för dagen, men det ska väl ordna sig på något sätt. Men jag har förstått att svenska Vänsterpartiet har insett vad klockan är slagen och tagit upp kontakten med det ständigt växande EL, Enhetslistan.
   Och till dagens fråga: vänsterliberalt? Jo, faktiskt. Men det är en klassisk metod att misstänkliggöra välmående vänsterister som ”kaviarradikaler” eller värre. Just Enhetslistan har kallats ”Strandvejssocialister” och man behöver bara ana taxeringsvärdena på Strandvejens fastigheter för att inse hur drabbande det är.

Inga kommentarer: