2014-10-23

Pressgrannar: Kommentarer till det svenska erkännandet av Palestina av Gunnar Stensson

”Genom att ensidigt erkänna Palestina räknas Sverige in i skaran som stödjer terror, hot och förtryck.
Ska en varaktig och fredlig lösning nås måste Palestina erkänna Israel. Israel måste å sin sida snarast och utan förbehåll avveckla de olagliga bosättningarna på de ockuperade delarna av Västbanken. Fram till dess leder ett erkännande av en palestinsk stat bara till att extremismen stärks och liberala demokratiska krafter undermineras.”
Cecilia Wikström och Fredrick Federley, FP:s Europaparlamentariker SDS 19/10.

”Därför är Folkpartiets inställning till Israel och Palestina hyckleri.
Det är helt betydelselöst även för den mest israelmarinerade folkpartist att säga sig förespråka en palestinsk och en israelisk stat sida vid sida... Det är hyckleri. Det finns nämligen inte en enda politisk bedömare i världen som tror att Israel skulle lämna ifrån sig de områden man kallar Judéen och Samarien, det bibliska kärnlandet, och dessutom halva Jerusalem.
   Man har stretat emot med stor framgång i snart 50 år. Och kommer att kunna fortsätta med den politiken i ytterligare 50 år. Medan man samtidigt skyller alla misslyckade förhandlingar på palestinierna och aggressivt bebygger och befolkar de områden som kunnat bli palestinskt territorium.
    Inte ens USA skulle kunna tvinga Israel till reträtt, det ser 30 miljoner kristna högerrepubliokaner till.”
Jan Guillou, Aftonbladet 19/10.

”Ett erkännande av Palestina har stöd av vår tids folkrätt.”
Palestinierna hade haft en effektiv statsbildning om det inte varit för Israels olagliga ockupation och Israel har ingen fokrättslig rätt som kan kränkas av att det bildas en palestinsk stat.
Ove Bring. Said Mahmoudi. Pål Wrange.
De tre är professorer i internationell rätt respektive folkrätt och författare till boken ”Sverige och folkrätten”.
DN Debatt 20/10.

VB-kommentar: Cecilia Wikströms och Fredrick Federleys skräniga eko av israelisk regeringspropaganda är folkrättsligt irrelevant och förolämpar palestinierna. Sydsvenskan missbrukar sin monopolställning genom att 22/10 publicera ett inlägg av Svante Nordin som kallar artikeln ”välartikulerad”.

Inga kommentarer: