2014-10-23

Visst är ”ladan tom” av Sven-Hugo Mattsson

Frågan är varför inte ett beräknat underskott på 87 miljarder, i år, kan beskrivas som att ”ladan är tom”, som finansminister Magdalena Andersson betecknar Sveriges ekonomi. Underskottet på 87 miljarder är mycket, det är hanterbart med tanke på att Sverige har, just en hanterbar statskuld. Men 87 miljarder är mycket och det skall tas ner till noll och sen måste ekonomin ge överskott för att vi skall nå överskottsmålet, vilket de flesta är överens om att vi skall nå. Vi kan inte hålla på så här.
   Det finns saker som skall tas in i detta, det är sjätte året i rad, 2009-2014, vi har underskott och för fjärde året i följd blir det större och större. På de sex åren kommer det att bli runt 200 miljarder i underskott, det är oroande. Att vi hade ett underskott 2009 var helt ok, vi hade då en ekonomisk kris. Underskotten 2010 och 2011 är också ok, vi hade då ett underskott på 1 respektive 3 miljarder och levde fortfarande av sviterna av krisen. Men från 2012 är underskotten inte ok, sen dess har vi haft tillväxt i svensk ekonomi, som Magdalena Andersson påpekade. I år beräknas vi få två procent i tillväxt och att då ha ett underskott på ca 87 miljarder är oroande.
   MA påpekade också att, som exempel, jobbskattebidraget kommer att öka automatiskt eftersom vi har löneökningar och att allt fler kommer i jobb nu. Jag kan tillägga att RUT bidragen och ROT bidragen också ökar därför att vi får alltmer råd att utnyttja dessa bidrag.
   De underskott vi nu ser är, rätt självklart, ett resultat av de stora skattesänkningar som gjorts. Vi har en välfärdsstat och det går inte att skära hur mycket som helst och därför slår sänkningarna till sist ut i underskott. Låt mig också konstatera att Alliansen sänkte skatter med 12 miljarder inför 2014, man ville sänka med 15, i ett läge när vi har underskott.
Jag vill påstå att svensk ekonomi svajar och att det är skönt att vi har en ny regering.

Vad måste göras?
Magdalena Andersson har helt rätt i att budgeterna måste vara strama framöver, vi kan knappast räkna med reformer framöver. Jag tycker tvärtom att vi skall höja skatter och det finns en hel bukett att ta av. Miljöskatter så klart, nu finns ett utrymme att höja koldioxidskatten eftersom priset på olja går ner kraftigt. Miljöpartiet vill ju ha 70 öre i höjning. Det kommer en gödselskatt och förhoppningsvis en flygskatt, bra. Man borde också höja inkomstskatter för höga inkomster, men här har S låst sig, den som har 60.000 kr i månaden i lön är en vanlig knegare, som Löfven ungefär uttryckte det. Vi bör också höja kapitalskatter och dra ner på generösa bidrag som ränte- och bilbidragen. Så MA har en tuff tid framför sig och gör rätt i att tala om hur svensk ekonomi verkligen ser ut och det är skönt att Alliasens skryt är förbi. Alliansen och Anders Borg har missköt svensk ekonomi de senaste 4-5 åren.

Kommentarer
Det är intressant att läsa och höra de borgerliga kommentarerna kring MA:s utspel, jag nöjer mig dock med Sydsvenskans kommentarer. Ledarsidan på Sydis antyder att så här gör alla tillträdande finansministrar, alltså skyller på föregående regering. Så är det dock knappast, Ingemar Mundebo, FP, ärvde en urstark ekonomi 1976, det gjorde också Anders Borg, 2006. Det är bara Ann Vibble av borgerliga finansministrar som ärvt en tom lada. Däremot har socialdemokratiska finansministrar tre gånger av tre ärvt ekonomier i kris.

 
Tre borgerliga regeringar har i rad har lämnat efter sig underskott och därmed höjt vår statskuld. Tre borgerliga regeringar har lämnat efter sig högre arbetslöshet än de ärvde. Olle Lönnaeus, Sydis politiska kommentator menar att Sverige är ett öppet land som är extremt beroende av den internationella konjunkturen. Visst, grejen är dock att även S-regeringar har varit beroende av dessa konjunkturer. Det är dessutom så att varken regeringarna 1976-1982 och Bildtregeringen 1991-94 underskott var ett resultat av världsekonomin. Bägge dessa misslyckanden var hemmagjorda.  
   Men Kjell-Olof Fäldt, S, hade en bra kommentar en gång, i en debatt med Bengt Westerberg, FP. ”Om du har en finansminister som har tur och en som har otur, välj då den som har tur”! Historien tycks ständigt gå igen.

Inga kommentarer: