2014-10-23

Rättelse av Ulf Nymark

Min text i förra veckans VB om Sveriges erkännande av Palestina drabbades av ett allvarligt skrivfel i den allra sista meningen i texten. Denna mening ska givetvis lyda: Det finns all anledning för alla fredsvänner – oavsett politiska sympatier i övrigt – att stödja Sveriges erkännande av Palestina.

Inga kommentarer: