2014-11-06

Maktskiftespussel av Gunnar Stensson

Så sitter de där i Lunds rådhus till slut, de röda, de gröna och de rosa. Fem kvinnor och en man. Ja, visst är det mannen, Anders Almgren, S, som står och lägger ut texten. De fem kvinnorna lyssnar. Men inte okritiskt. Emma Berginger, MP, är demonstrativt fördjupad i ett meddelande på skärmen. Hanna Gunnarsson, V, ser ut att resa sig när som helst. Elin Gustafsson, S, tycks instämma med Anders. Ytterst sitter Angelica Kauntz och Sara Häll, Fi, som ett par senkomna gäster och iakttar det hela. Bakgrunden utgörs av tre höga fönster med vita gardiner. Två flaggor, EU:s och Sveriges, står framför ett antikt skåp.
   Man borde göra ett pussel av Ingemar D Kristianssons historiska foto från den rödgrönrosa presskonferensen tisdagen den 4 november 2014!

För visst bli det ett pusslande. De sex unga politikerna är radikala, ambitiösa och målinriktade. Men deras visioner är inte helt överlappande. De måste jämkas lite för att det ska bli en gemensam bild.
   När den bilden är klar återstår pusslandet med oppositionen för att få igenom förslagen. Det kommer att gå, med sammanhållning, skärpa, uthållighet och strategisk finess.
   Ja, Sydsvenskan, gör ett pussel åt oss till jul!

Anders Almgren, Hanna Gunnarsson och Emma Berginger är väl kända som politiker sedan många år. Nu har de fått nya roller. De ingår i den yngsta kommunledning Lund har upplevt. Jag är förväntansfull. Hur svårt det än blir att få igenom en radikal progressiv politik så kommer deras röster att höras, de kommer att ha problemformuleringsprivilegiet i Lund. Och det kan de säkert hantera.

Den nya politik som de kommer att utforma har naturligtvis kontinuitet och historisk förankring genom mängder av rottrådar. En av rottrådarna ser ut så här.
   Anders Almgren har sedan 2000-talets början ägnat mycket tid och energi åt skolpolitik i samverkan och dialog med Sten-Bertil Olsson, skoldirektör till 2007, tidigare rektor på Spyken och Katte. Sten-Bertil var visserligen tjänsteman, inte politiker, men hans betydelse för Lunds skolor och stadens framtid kan inte överskattas.
   En solig vårdag i Karlstad 2006, där vi befann oss på en utbildningskonferens, uppstod ett par timmars lucka i programmet. Vi tog en promenad längs Klarälven förbi en gammal stenbro.
Anders Almgren och Sten-Bertil Olsson var djupt engagerade i ett samtal om Brunnshögs framtida utformning. Sten-Bertil hade många konstruktiva idéer om den. Nu är han pensionerad efter 40 års verksamhet i Lund, men jag är övertygad om att Anders förvaltar och vidareutvecklar de tankar de utbytte den dagen.
   Det är bara en av de rottrådar som kommer att ge den nya politiken näring.

Inga kommentarer: