2015-05-07

Skolsegregationen ökar av Gunnar Stensson

Det helt oreglerade fria skolvalet är förödande för lärarnas auktoritet, ställer städer och samhällen mot varandra, omöjliggör styrning och planering, tömmer skolsystemet på pengar och ökar skolsegregationen, som en undersökning nyligen visade.

Ett aktuellt exempel.  Tre fjärdedelar av eleverna i Landskrona väljer bort stadens egna gymnasier. 75 elever av 100 vill hellre studera i Lund eller Helsingborg! Varför?
   Inte för att undervisningen på Selma Lagerlöf-gymnasiet och Alvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona är sämre än till exempel den på Katte i Lund. Tvärtom.
   Inte för att programutbudet är för litet. Det finns många inriktningar att välja mellan.
   Det som lockar eleverna från Landskrona är verklighetsfrämmande drömmar om ett liv i närheten av fiken, restaurangerna, shoppingen och nöjena i centrala Lund (och Helsingborg).

Konsekvensen av elevflykten blir att programutbudet i Landskrona blir fattigare, att lärarna tvingas söka sig bort, att kostnaden för skattebetalarna ökar och att Landskrona utarmas kulturellt.
   Inte bara Landskrona drabbas. Samma problem finns i Eslöv, Trelleborg, Hässleholm med flera gymnasiestäder.
   De som väljer bort gymnasierna i Landskrona (Eslöv, Trelleborg, Hässleholm) väljer att börja sin arbetsdag en timme tidigare på morgnarna och en timme senare på kvällarna. Under en gymnasietid som omfattar cirka 1000 skoldagar kommer de att förlänga sin arbetstid med 2000 timmar.
   Deras resor sker vid en tid på dygnet då tågen är överlastade och ofta försenade.
   Det handlar om ”Fritt skolval Skåne”, ett av de dumliberala beslut som hackat sönder den sammanhållna svenska skolan till en kraftlös hög sprattlande fragment.

Utbildningsnämnden i Lund ska hedras för sitt beslut att alla behöriga lundaelever ska ha förtur till Lunds gymnasier. Det innebär att de inte blir bortkörda från sina egna skolor.  Landskrona, Eslöv, Trelleborg och Hässleholm är lättade. De får behålla åtminstone en del av sina elever. Det är ett litet steg i rätt riktning – och följaktligen rasar FP.
   OECD beskriver den svenska skolutvecklingen som en unik katastrof som accelererat de senaste nio åren.
   Gustav Fridolin, MP, har sagt att han ska rädda skolan på hundra dagar. Han har skäl att citera Hamlet: ”Ur led är tiden, ve att jag är den,
             som föddes att den leda rätt igen.”

Inga kommentarer: