2015-05-07

Ingen VB nästa vecka, nu igen!

Veckobladet är nu på gränsen att bli varannanveckastidning. Nästa vecka tar red ledigt igen och ägnar sig åt fröer, gräs och sånt. Men sen kör vi varje vecka (nästan) fram till midsommar.
red

1 kommentar:

Fredrik Jönsson sa...

Föredrag med fredsforskaren Jan Öberg

Diskussion & frågestund

Lördagen den 16/5-2015 kl. 14.00

Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT-NTO:s lokaler

Arrangörer: Sveriges Kommunistiska Parti