2015-08-20

Öka invandringen för bättre ekonomi! av Gunnar Stensson

Europas befolkning förväntas åldras mycket fort. Även om invandring inte kommer att lösa alla Europas ekonomiska problem skulle mer öppna och flexibla regler kring invandring ge en dynamisk injektion till grånande ekonomier skriver ekonomen Hernan Winkler i en presentation av en ny rapport från Världsbanken, citerad av Erik Jersenius i Sydsvenskan.
   De äldre är den grupp som skulle kunna dra mest nytta av ökad invandring. Deras besparingar skulle växa och pensionssystemet förbättras om fler i arbetsför ålder invandrade till Europa. Samtidigt skulle kostnaderna för vård och omsorg sjunka.
   Lyckligtvis är svenska pensionärer betydligt mer positiva till invandring än andra äldre i Europa.


SORRY ABOUT THE MESS IN SWEDEN.
WE HAVE A SERIOUS PROBLEM WITH ORGANISED RACISM.
EXTREME NATIONALISTS PROFIT FROM PEOPLES DESPERATION.
OUR GOVERNMENT FIGHTS RACIST PARTIES.
WE SUPPORT THE STRUGGLE  AND SOLIDARITY WITH FUGITIVES IS
   GROWING AT RECORD SPEED.
WE ARE THE SWEDISH PEOPLE AND WE PROMISE REAL CHANGE.

Inga kommentarer: