2016-04-07

Kontrollen över kapitalet av Gunnar Stensson

Den springande punkten i alla former av demokratisk kontroll över kapitalet är tillgången på ekonomisk information. Vi ser utan vidare att den ekonomiska och finansiella öppenheten är viktig för skattesyften men den har mer generell betydelse för demokratiskt styre och deltagande...
   Utan verklig redovisning, finansiell öppenhet och utbyte av information kan det inte finnas någon finansiell demokrati. Men öppenheten är av föga nytta om det saknas verkliga rättigheter att ingripa i företagens beslutsfattande (tänk nedläggningen av Findus). Informationen måste vara ett stöd för de demokratiska institutionerna – den är inte ett självändamål. Om demokratin någon gång ska återta kontrollen över kapitalismen måste den till att börja med erkänna att de konkreta institutioner där demokratin och kapitalismen utformas (tänk Skatteverket, Nordea och Swedbank) måste uppfinnas på nytt, om och om igen.
Thomas Piketty, Kapitalet s.585-586

Inga kommentarer: