2016-04-07

Violers ögon... av Karin S

Violers ögon
ler tillitsfullt i gräset.
Krossas av fötter.

Inga kommentarer: