2018-08-30

”Ett panelsamtal om Lunds nya översiktsplan” Jordbruksmarken, maten, trafiken, klimatet


Lund är nära att besluta om en ny översiktsplan som kommer att styra bebyggelse, trafik, jordbruk och därmed i högsta grad både vår lokala miljö och vår påverkan på klimatet.

Deltagare i panelsamtalet:
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för Miljö- och klimatforskning, LU
Christer Ljungberg, verkställande direktör, Trivector AB
Tomas Björnsson, ordförande Lunds Naturskyddsförening
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordf. Miljönämnden, Lund
Ulf Nymark (MP), ordf. i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, Lund

Moderator:
Lars J Eriksson, politisk chefredaktör Skånska Dagbladet

Välkommen att lyssna på ett högintressant samtal mellan politiker och experter om översiktsplanen och dess konsekvenser
Tid: 3 september kl. 18.00.
Plats: IOGT-NTO, Bantorget 5, Lund          

Inga kommentarer: