2018-08-30

Kommunfullmäktige: Välfärdsrapport, mänskliga rättigheter och Stadshallens renovering
av Hanna Gunnarsson

Augusti månads kommunfullmäktige hade rekordlång dagordning (29 ärenden) varav flera stora investeringar: ridhus, utbyggnaden av arenan samt Stadshallens renovering. Första stora ärendet var dock välfärdsbokslutet, där kommunen beskriver hur kommunens medborgare mår och hur arbetet med välfärdsfrågor går. Välfärdsrapporten visar på stora skillnader i bland annat förvärvsfrekvens mellan stadsdelarna i Lund och att det skiljer stort i valdeltagandet mellan stadsdelar, men också att kommunen arbetar för att minska skillnaderna. En oroväckande uppgift i rapporten är att droganvändandet bland ungdomar är stort och att många ungdomar rör på sig alldeles för lite. Det finns mycket kvar att göra för att göra Lund mer jämlikt!

Kommunfullmäktige fattade även beslut om att Lunds kommun ska utnämna sig till mänskliga-rättigheter-stad, i samarbete med Raoul Wallenberg institutet. Utnämningen innebär framförallt två saker: Att den barnrättskommitté som finns i kommunen får ett bredare uppdrag att arbeta med hela spektrat av mänskliga rättigheter, samt ett stort utbildningspaket för kommunens anställda. Detta är såklart utmärkt!

Bland de stora investeringsprojekten var Stadshallen först på tur. Stadshallen är en unik byggnad (med runda rum, vilket undertecknad anser är mycket underligt) ritad av Klas Anselm. Huset behöver renoveras och upprustas, och kommer därför vara stängt minst ett år framöver, från renoveringsstart. För vänsterpartiets del är det otroligt viktigt att huset drivs av Lunds kommun även framöver, och inte läggs i bolag eller på entreprenad. Vänsterpartiet och Fi var de enda partierna som tydligt uttalade det på kommunfullmäktiges möte. När Stadshallen renoveras kommer kommunfullmäktiges möten hållas i Polhemsskolans aula.

När denna artikel lämnades in hade kommunfullmäktige inte kommit till de två andra stora investeringsprojekten: ridhuset och utbyggnaden av arenan. Ridhuset har utretts och planerats i tio år och allt tyder på att det nya ridhuset på Ladugårdsmarken nu får klartecken. Även en utbyggnad av arenan på Klostergården kommer klubbas, för att täcka behovet av idrottslokaler för den nya gymnasieskolan och en ny hall för gymnastik.   

Inga kommentarer: