2019-02-21

Nu är bakåt det nya framåt

Klimatet står i djup konflikt med kapitalistisk avreglering, konstaterar Sverker Sörlin och ställer frågan: ”Om vi såg en mänsklighet som visste att den måste minska sina CO2-utsläpp nästan till noll och såg samma mänsklighet låta full frihet råda för både produktion och konsumtion av CO2-utsläppande bränslen – vad skulle vi tänka om denna civilisation?” (Antropocen, s 193)
   Mats Skogkär har upptäckt att allt fler vill avskaffa den nyliberala avregleringspolitik som leder till ständigt ökad produktion och konsumtion – och han gillar det inte. SDS 21/2.
   Göran Greider och Reformisterna kräver offentliga investeringar, regleringar av bostadsbyggandet, bort med vinster i välfärden och beskattning av höginkomsttagare.
   Det är bra, men inte tillräckligt. Vi måste minska både vår produktion och vår konsumtion.

Inga kommentarer: