2019-02-21

Vårpromenad i Sankt Lars och Klostergården för att se allt som byggs

Samling söndagen den 24 januari klockan 14.00 vid Källbybadet.
   Vi går genom Källbykvarteren vid ån och till den nya stora byggplatsen där centralköket låg. 80 nya lägenheter ska byggas och vägen och bron ska breddas. Sedan fortsätter vi genom den vackra parken till den plats där en ny sporthall planeras för skolorna.
   I vägkanterna ser vi vintergäck, snödroppar, hassel och nässlor att koka soppa på.
   Vi fortsätter i Klostergården längs Östanväg och ser parkeringsytorna där stor ny bebyggelse planeras. Till slut går vi upp till Central Park som snart blir färdigt.
   Framtidens Klostergården växer snabbt!
----------
Klostergårdens Byalag har årsmöte måndagen den 25 februari klockan 19 i ABF-lokalen, Sunnanväg 14.
   Årsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan ska behandlas och ny styrelse väljas.
   Vi förbereder oss också inför Klostergårdsbibliotekets föreläsning måndagen den 4 mars klockan 19 om dammarna och Höje å.

Gunnar Stensson

Inga kommentarer: