2019-02-21

Rapport från Vänsterpartiets EU-konferens
av Hanna Gunnarsson


 
Vänsterpartiet samlades för EU-konferens helgen 16-17 februari i ett vårigt Norrköping, för att anta valplattform och kandidatlista inför EU-valet 26/5. Det var en mindre konferens än vad de vanliga kongresserna brukar vara, bara 75 ombud från partiets olika distrikt. Men den relativt lilla konferenssalen fylldes ändå med många åhörare, ett stort antal närvarande riksdagsledamöter, partistyrelseledamöter, valberedare och såklart Vänsterpartets enda EU-parlamentariker Malin Björk. Bakom talarstolen och presidiet syntes valbudskapet “Ett Europa för alla - inte bara för de rika” (vilket är samma val-slogan som Vänsterpartiet hade under de allmänna valen i september).

Konferensen inleddes av partiledare Jonas Sjöstedt som lyfte fram behovet av att arbeta för förändringar i Europa och EU när det gäller rasismen, högerextremismen och klimatförändringarna. Han hyllade också Vänsterpartiets första EU-parlamentariker Bengt Hurtig som, precis som Malin Björk, arbetade med att förändra de osunda privilegierna för EU-parlamentarikerna och för mer insyn i hur pengarna används. Jonas tal finns att se och höra på Vänsterpartiets hemsida. Det visades även en fin film med EU-parlamentariker från flera av de olika vänsterpartierna i EU, som har samlats bakom ett gemensamt budskap “Folkets tur nu” (“Maintenant le peuple” eller “Now the people”).

Debatten innan konferensen hade till stor del handlat om hur mycket valplattformen ska handla om kravet på utträde ur EU. En hårdare linje om utträde företräddes framförallt av Göteborgsdistriktet och Skånedistriktet. Debattinläggen kan läsas i efterhand på både Vänsterpartiets hemsida och på tidningen Flammans opinionssida. Det är såklart en intressant ideologisk debatt, men framförallt en debatt om strategi och taktik.
   Vänsterpartiets programgrupp och partistyrelse valde att inte lyfta fram EU-utträdet i valplattformen, med hänvisning till att det inte finns en opinion för frågan, inte ens bland våra egna väljare, och att det inte är läge att driva en sådan fråga nu. Behovet av att vara tydliga i frågan om utträde efterfrågades från båda sidor av debatten.
   Valplattformen lyfte istället upp kampen mot högerextremismen och klimatfrågan som det viktigaste i Vänsterpartiets EU-arbete den kommande mandatperioden. Diskussionen handlade alltså om hur mycket frågan om utträde ska drivas, inte om utträdet i sig. EU-utträdet står med i partiprogrammet (texten i partiprogrammet är “Vänsterpartiet verkar därför för att Sverige ska lämna EU”) och ifrågasattes inte i sak.
   Trots den något hetsiga debatten före konferensen var diskussionerna på själva konferensen till största del mycket sakliga, lugna och kamratliga.  

Valplattformen antogs med ett fåtal ändringar. Motionerna om att lyfta EU-utträdet i EU-valrörelsen blev avslagna med röstsiffrorna 41-30 (men kom ihåg att kravet står kvar i partiprogrammet). Konferensen beslutade att skriva in att flyktingavtalet med Turkiet ska rivas upp (motion 104) samt att handel med utsläppsrätter ska avskaffas (Jens Holms reservation).

Kandidatlistan inför EU-valet hade också diskuterats mycket innan konferensen. Malin Björk är en mycket omtyckt EU-parlamentariker inom och utanför partiet, och ohotad på plats nummer 1 på listan.
   På plats två stod kampen mellan Ana Sussner Rubin från Skåne (som var valberedningens förslag) och Deniz Butros från Östergötland (föreslagen på plats på plats 6), där Ana Sussner Rubin avgick med segern med en rösts marginal. Deniz Butros fick sedan plats nummer 3. Den fastställda listan har kvinnor på alla platserna till och med nummer 6.

Vänsterpartiet kommer nu gå ut i EU-valrörelse och hoppas såklart att vår starka politik för ett Europa för alla ger oss fler mandat än bara ett enda i EU-parlamentet. Valet är den 26/5 och vi hjälps alla åt att höja det ofta låga EU-valdeltagandet - uppmana alla era vänner och bekanta att gå och rösta!

Hanna Gunnarsson (v) riksdagsledamot 

Inga kommentarer: