2019-06-14

Flotten av Gunnar Stensson


När jag härom dagen letade efter en bok fick jag syn på Lilla Teaterns affisch för Kent Anderssons pjäs Flotten. Min dotter Sara ritade den när hon var sex år. Figurerna är Långa farbrorn och Pippi.
   Pjäsen spelades för fulla hus flera kvällar i samband med Motkarnevalen. Flotten handlar om Sverige. Det är en munter satir om socialdemokraternas långsamma reformer omkring 1970.
   Jag minns versraden ”Vi far med fem knops fart emot Lycksalighetens ö”. Ingen tvivlade på att Flotten skulle komma dit, men det gick förtvivlat långsamt.
   I ett par av Veckobladets nummer i vintras visade vi Medusas flotte av den franske konstnären Géricault. Den symboliserar motsatsen. Mänsklighetens egoistiska dödskamp på väg mot undergången.
   Men passagerarna på flotten skulle kunna överleva. En av dem som tror det är Raoul Martinez som har skrivit boken Frihet. Makt, kontroll och kampen för vår framtid.
   Jag har på annat ställe i VB refererat snarare än recenserat några av tankarna i boken. De handlar om hur vi genom att avskaffa ojämlikheten och de globala orättvisorna kan skapa ett nytt solidariskt samhällssystem som tar hand om jordens resurser.
   Kanske skulle Greta kunna ta Pippis plats på Flotten och föra den mot Rättvisans land bortom den kapitalistiska girighetens stormande hav.

Just nu inleds fullmäktiges budgetmöte
Framför allt är jag intresserad av hur Lunds politiker tänker föra Lunds sjunkande skolflotte i hamn. Det handlar både om grundskolan och gymnasiet.
   Vilken effekt kommer kritiken från rektorer, lärare och föräldrar att ha? Går ”effektiviseringarna” att stoppa?
   Jan Björklund har avgått. Under hans år som skolminister föll Sverige dramatiskt i de internationella kunskapsmätningar som gjordes och för varje år blev en allt lägre andel av landets elever behöriga till gymnasiet. Unga övergav gymnasiedelens yrkesprogram eftersom Björklund beslutat ta bort behörigheten till högskolan.
   En gång låg Lunds skolor i toppen i Sverige. En gång låg Sveriges skolor i toppen i världen. Sedan kom de nyliberala reformerna och den osynliga handen började riva i seglen och rycka i rodret.
   Igår hörde jag vårens sista riksdagsdebatt. Annie Lööf, C, tog strid för frihet från insyn. Friskoleföretagens ekonomi ska förbli hemlig. Den osynliga handen ska förbli osynlig. Det är nyliberalismens frihetsprincip.

Inga kommentarer: