2019-06-14

Ur VB:s arkiv: Från nummer 21 1989

Det sista numret inför sommaren 1989 hade stor bredd. Det fanns en uppmaning att demonstrera mot den massaker som precis utspelat sig i Kina. Men det fanns också en kommunalpolitisk angelägenhet, förvecklingarna omkring ett ev försök med en bilfri vecka i Lunds centrum.
 
Sörj över de döda kinesiska själarna!
 • Ned med Deng Xiao Ping, och hela den korrupta byråkratin!
 • För demokrati och mänskliga rättigheter och en folkets regering!

Demonstration i morgon i Lund. Samling på Stortorget kl 11, avmarsch kl 11.30. Möte på Stortorget kl 12.15. 
 

Bilfria veckan
Den bilfria försöksveckan bör genomföras i maj nästa år. Så svarar Lars Åström (s) på en vpk-interpellation.
   Beslutet om en bilfri försöksvecka gav många människor förhoppningar om att innerstaden skulle befrias från bilar för gott eller att biltrafiken åtminstone skulle begränsas radikalt. Sedan sköt Gatu-och trafiknämndens majoritet upp den på obestämd tid. Det uppfattades som ett avslag inte bara på försöksveckan utan också på förhoppningarna om en permanent biltrafikreform.
   Lars Åströms svar måste bedömas i detta perspektiv. Det innebär att försöksveckan verkligen genomförs. Det är ett välkommet besked.
   Det hade naturligtvis varit bättre om veckan redan varit genomförd som ursprungligen planerades. Nu är det omöjligt. Men det är möjligt att genomföra den i september som föreslås i interpellationen.
   Det viktigaste nu är emellertid att diskutera vad som ska komma efter försöksveckan. Vi för inte låta uppskovet av den försena hela biltrafikreformen.
   Vpk har· redan lämnat in en motion med krav på bilfri innerstad - naturligtvis med undantag för handikappfordon och annan behörig trafik. Flera andra partier har också uttalat sig för radikala begränsningar av biltrafiken. Nu är det dags för dem att konkretisera sig. Gatu- och trafiknämnden bör fortsätta den planering som ursprungligen syftade till att genomföra försöksveckan. Då kan kommunfullmäktige fatta beslut i omedelbar anslutning till försöksveckan.
   Hur långt de andra partierna är beredda att gå beror på opinionstrycket. Det beror på om organisationer och enskilda som vill befria innerstaden från bilar och begränsa biltrafiken i stort hör av sig och deltar i debatten.

Inga kommentarer: