2019-12-05

Blir det nån julfrid i år? av Göran Persson


Vi har nått in i advent och borde närma oss julfriden med raska steg. Frågetecknet i rubriken antyder tvivel. För VB:s del råder inga tvivel, nästa veckas nummer blir det sista för året.

Men för resten av världen kan man i vanlig ordning känna tvivel, precis som vanligt är det många människor och platser där friden med och utan jul framför kommer att saknas. I år tänker jag särskillt på två saker som med säkerhet hade kommenterats här i VB:s spalter om vi inte tagit jullov.

Den första är striden om arbetsförmedlingen. Den tvåveckors tidsfrist som Vänsterpartiet utlyste för att avstå från att väcka misstroende mot arbetsmarknadsministern löpte ut idag. Beskedet blev en ny frist till på tisdag, då skall man bestämma sig och om man går vidare så blir det en omröstning dagarna före Lucia. En utökad frist till så undrar man om det blir nån julfrid i Riksdagen.

Den andra är riksrättsprocessen i USA. Eftersom demokraterna är förtvivlat angelägna om att den processen skall avslutas i januari så kan man väl undra hur det blir med julfriden i kongressen.

Eftersom vi inte kan kommentera dessa skeenden förrän i mitten av januari nästa år så får jag försöka vara förklok, något vanskligare än det vanligare efterklok.
   Något misstroende blir det inte. En fälld minister, med eller utan regeringskris och nyval, där v, m, kd och sd samverkar får alltför många att sova dåligt om natten och då blir man inte så fridfull på dagarna.
   Någon fällande dom i en riksrätt i USA blir det inte om det nu verkligen blir en sådan process. Skälen är lite mer diffusa men ungefär de samma. Om man lierar sig med det andra partiet hur skall det då gå med ett ev omval 2020. Såna grubblerier sover man inte bra av osv.

Det tristaste med exemplen ovan är enligt min uppfattning att de så klart visar på de oppositionellas maktlöshet.
   Är det verkligen nedrustningen av AF som är den nuvarande regeringens värsta brott av alla de löntagarfientliga punkter den vilar på.
   Är det verkligen Donald Trumps värsta brott att han övat uttpressning på Ukrainas president? Det finns ju att jämföra med; utlämnandet av kurderna till Turkiets godtycke, att lämna Parisavtalet och lova sina väljare mer kolanvändning, att få Iran att öka sin urananrikning genom att säga upp avtalet mm mm.

Kanske kan man säga att man silar mygg och sväljer kameler. Men det skall ju ingå några kameler i julkrubban så kanske det är passande så här års i alla fall.

Inga kommentarer: