2019-12-05

Debatt om våra internationella militära insatser, Ryssland och Latinamerika av Hanna Gunnarsson

Veckan i riksdagen
I veckan har riksdagen börjat debattera budgetarna på de olika utskottens områden. Budgetdebatterna har ofta karaktär av att vara lite allmänpolitiska, partierna berättar om sin politik på de olika områdena. Dessa debatter är därför ganska trevliga att titta på. Allt finns som vanligt på riksdagens hemsida.
 

 
Jag har själv haft två debatter i veckan. Först en interpellationsdebatt där jag frågade försvarsministern om hur han ska göra för att de värnpliktigas medinflytande och möjlighet att påverka sin vardag och arbetsmiljö ska fungera bättre. Jag har haft kontakt med Pliktrådet, som representerar de värnpliktiga och är valda av värnpliktskongressen, och de upplever att de behöver vara mer oberoende från försvarsmakten för att kunna påverka och granska bättre, och att det finns en del praktiska problem att lösa. Försvarsministern ville inte gå med på mitt krav att ändra i förordningen om medinflytande, men var i övrigt mycket positiv till medinflytandesystemet (såklart) och såg att det finns problem att lösa. Se debatten här.

Utöver det har vi debatterat två av Sveriges internationella militära insatser: Afghanistan och Mali. Afghanistan är en NATO-insats, som vänsterpartiet är emot, och Mali är en FN-insats som vi är för. Att skicka soldater på internationella uppdrag är ett stort och allvarligt beslut. Soldaterna spenderar lång tid hemifrån (ett halvår med en eller två hemresor) och arbetar under ständiga säkerhetshot. I Mali tror vi att vi gör en bra insats, där har Sverige också ett mycket stort bistånd och civilt arbete. Debatten om Afghanistan här, (där V företräds av Håkan Svenneling, klicka på hans namn) och Mali här, (klicka på mitt namn). Utöver dessa hade utrikesutskottet sin budgetdebatt samma dag, där Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson pratade om bland annat mänskliga rättigheter i Ryssland. Se debatten här, (klicka på Håkans namn för att höra hans inlägg).

Tidigare har Vänsterpartiet även ställt en interpellation om Latinamerika till utrikesministern, där Håkan Svenneling (v) och Lorena Delgado Varas (v) debatterade med Ann Linde (s).
   I veckan har också beslut om bensinskatten, där V faktiskt går med på en mindre sänkning.

Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot

Inga kommentarer: