2020-01-16

Ett steg närmare rättvisa i Palestina? av Gunnar Olofsson

Chefsåklagaren vid den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag, Fatou Bensouda, har beslutat att inleda en utredning av krigsbrott begångna under den nuvarande israeliska ockupationen av Palestina. Beslutet grundas på en fem år lång förberedande undersökning av situationen i området - där den preliminära bedömningen är att brott mot krigets lagar begåtts och fortsätter att begås, och att det inte finns anledning att tro att ”en utredning inte skulle tjäna rättvisans intresse”. Utredningen, om den genomförs, riktar sig mot både den israeliska ockupationsmakten och mot olika väpnade palestinska motståndsgrupper.

Medan den palestinska sidan förklarat sig villig att samarbeta med utredningen, har den israeliska hittills inte kommit med något tydligt svar. Ledande israeliska politiker, som premiärminister Benjamin Netanyahu, har förklarat att ICC inte har någon rätt att undersöka Israel/Palestinakonflikten över huvudtaget - Israel tillhör den minoritet stater som inte anslutit sig till ICC – och ser inte de ockuperade områdena som ockuperade, utan ”omstridda”. Enligt Israels justitiekansler Avichai Mandelblit ”finns ingen existerande palestinsk stat”, och premiärminister Netanyahu för sin del anser domstolens yttrande som ännu ett utslag av ”hyckleri” från ett FN som hela tiden försöker komma åt Israel – ”den enda demokratin i Mellanöstern”. I USA har Trumpadministra-tionen sedan tidigare förklarat att försök från ICC att åtala amerikaner eller israeler för olika brott kommer att få allvarliga konsekvenser, inte minst för domarna i dom-stolen personligen. Man talar här om stängda bank-konton, indragna visum och reserestriktioner bland annat.

I sak har den israeliska regeringen fel. Även om Israel inte undertecknat Romstadgan för ICC så har den av 136 länder erkända staten Palestina - som har observatörsstatus i FN och medlemskap i olika FN-organ - gjort det, och det är just Palestina som anmält ärendet till ICC. De misstänkta krigsbrotten har dessutom inte ägt rum i Israel, utan i Palestina.

Enligt Romstadgan utgör såväl ”uppsåtligt dödande” som ”tortyr”, ”olaglig och godtycklig förstörelse eller tillägnelse av egendom” och ”ockupationsmakts förflyttning direkt eller indirekt av en del av sin egen civilbefolkning till det område som den ockuperar” krigsbrott (artikel 8). Alltså brott som man inte behöver vara jurist för att se att Israel hela tiden begår mot den palestinska civilbefolkningen. Även ”uppsåtligt riktande av angrepp mot civilbefolkning”, som väpnade palestinska grupper anklagats för, faller under denna artikel i Romstadgan.

Initiativet i ICC kan vara ett första steg närmare rättvisa i Israel/Palestinakonflikten. Men det återstår att se om ICC förmår att gå vidare med sin utredning. Man har efter domare Bensoudas yttrande satt en period på 120 dagar för att klarlägga domstolens rätt att döma i frågan, och de olika parterna skall under denna tid förklara sina ståndpunkter. Därefter vidtar en regelrätt, och sannolikt ganska långdragen, juridisk process under vilken misstänkta krigsförbrytare – inte minst en stor del av den nuvarande och tidigare politiska och militära ledningen i Israel - kan få det svårt att resa i de 139 stater som anslutit sig till ICC, utan att bli arresterade.

I ljuset av fortsatta pågående misstänkta krigsbrott – Netanyahu har bland annat planer på annektering av stora delar av det ockuperade Västbanken! – och de öppna hoten från USA, är det ytterst viktigt att länder som Sverige, som står bakom såväl FN-stadgan som ICC, tydligt försvarar ICC:s integritet och ger sitt stöd till Fatou Bensoudas och de andra domarnas självklara rätt att fritt och självständigt, utan påverkan utifrån, kunna genomföra det arbete rörande krigsförbrytelser som man är tillsatta att göra. Sverige, och dess regering, måste göra ett offentligt uttalande i frågan och försöka få med alla EU-länder bakom ett sådant.

Romstadgan för ICC »

Inga kommentarer: