2020-01-16

Nytt nummer av Politiken


En artikel från Politiken:

Inte bättre förutsättningar uteserveringar
Uteserveringar är ett viktigt inslag i stadsbilden. Därför röstade vi på fullmäktigemötet i november ja till ett förslag från Socialdemokraterna om att de ska vara avgiftsfritt med uteserveringar ifall ägaren tar på sig ansvaret för renhållning och sköter detta på ett bra sätt.
   SD och Lunds högerstyre röstade nej till förslaget.

Inga kommentarer: