2021-02-25

Februaritankar i kråkans* tid av Ulf Nymark


* Det latinska ordet corona som betyder ”krans”, ”krona” med mera kommer i sin tur från det grekiska ordet korone som egentligen betyder ”kråka”, ”krökt utsprång (som liknar kråknäbb)”.
Detta enligt NE.

 

Framtidens Källby
Inom kort ska Byggnadsnämnden fatta inriktningsbeslut om fördjupning av översiktsplanen (Föp) för den planerade omvandlingen av Källbyområdet. Det är ett viktigt beslut som inte bara berör dammarnas och reningsverkets framtid. Det handlar också om vad som ska ske med koloniområdet längs Maskinvägen. Ska hela koloniområdet utplånas eller bara delar av det? Eller ska det bevaras intakt?

Vart ska industrierna ta vägen?
Faktiskt handlar planen också i hög grad om jordbruksmark. Indirekt. Planen går ju ut på att de stora industrierna i området ska flyttas. Vart de ska flyttas behöver Föpen inte bry sig om. Haken med industriflytten är att det knappast finns tillräckligt med industrimark i tätorten eller i dess omedelbara närhet. Ska industrierna behöva flytta till en annan kommun? Ska de få ta högklassig jordbruksmark i anspråk här i Lund? De frågorna kommer nog de flesta partier att ducka för när inriktningsbeslutet ska tas. Så småningom tvingas dock samtliga partier att ha ett svar på dessa frågor.

Järnväg på landbroar
Skanska har så här i coronans tid haft tankar om höghastighetsjärnvägen. Givetvis har Skanska därvid också tankar om kommande vinster. Inte desto mindre är förslaget om en rejäl utredning om att bygga höghastighetsjärnvägen på landbroar ett förslag som är väl värt att pröva. Att Trafikverket inte redan tagit med detta i sin planering är för mej helt obegripligt.
   Med en järnväg på landbroar blir det ju också naturligt att lägga den del av nya Lund C som ska serva höghastighetsjärnvägen i höjdläge. Och därmed en gång för alla begrava tankarna på att lägga Lund C i underjorden.

Stressigt kommunfullmäktige
Numera genomförs ju kommunfullmäktige med alla ledamöter på distans, utom presidiet som tronar i aulan på Polhemsskolan. Trots att Lund liksom andra kommuner har haft ett år på sej att få fram fungerande teknik så finns det fortfarande stora brister. Alla ledamöter har fått surfplattor för att kunna delta. Denna lilla platta ska användas för tre olika ändamål under sammanträdena: läsa handlingar, följa mötet via en mötesapplikation och en annan applikation för att kunna rösta.
   För de ledamöter som enbart har en platta att tillgå förflyter sammanträdena under ett obrutet skiftande mellan dessa applikationer. Det är enormt tröttande och stressande. Det är svårt att hinna med i svängarna. Nu visar det sig att många ledamöter också använder en egen dator eller ytterligare en surfplatta. Vore så inte fallet skulle det nog inte gå att genomföra sammanträdena. Fast jag och många med mej menar att den lokala demokratin inte kan bygga på att ledamöterna har egen och kraftfullare teknisk utrustning eller fullgoda uppkopplingsmöjligheter i sin bostad.

Balanserar på gränsen
Den bristande tekniska utrustningen gör att sammanträdena nu riskfyllt balanserar på laglighetens gränser. Varje ledamot ska kunna se och höra alla som deltar i sammanträdet. Det är lite si och så med det under stundom. Och titt som tätt tappar någon ledamot bort sej bland apparna och förlorar uppkopplingen. Och titt som tätt vägrar surfplattan att fungera och ledamoten faller ur sammanträdet. Faktum är att sammanträdena ibland sannolikt förlorar balansen och ramlar in en bit i olagligheten.

Belastning
Hans-Olof Andersson, SD:s partiföreträdare i Lunds kommun ska lämna sina kommunala uppdrag för att gå till högre och viktigare poster inom sitt parti kan en anta. Oavsett vem som blir hans efterträdare är det ju samma parti som kommer att fortsätta att utgöra en ” social, kulturell och ekonomisk belastning” i Lunds kommun.

Scilla på gång
Visst är det härligt med lite vårvärme och efterlängtade vårtecken. Lärkorna, vintergäcken, snödropparna och, enligt vanligtvis välunderrättade källor, en scilla i Holmbergska parken.

Inga kommentarer: