2021-02-25

Moskébygge och fattigdom i Gaza. En blockad som måste avbrytas! av Gunnar Olofsson

En moské kommer att byggas om och rustas upp för över 1 miljon dollar (drygt 8,3 miljoner kronor) i Gaza – där 85 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Satsningen har väckt viss upprördhet – men kanske mer i utlandet än bland dem den berör.

 


 

Gazaremsan, med över 2 miljoner invånare, lever sedan 2007 under en israelisk blockad som stängt det mesta vad gäller kontakter med omvärlden. Arbetslösheten är 46,5 % - bland de högsta i världen - och fyra av fem familjer är beroende av livsmedelsbistånd. Elektricitet finns bara en del av dygnet, 95 % av vattnet är odrickbart och läckande avloppssystem släpper varje dag ut miljontals liter orenat avlopp rakt ut i Medelhavet.

Efter tre israeliska militäroffensiver är en stor del av infrastrukturen i Gaza fortfarande i ruiner. Bostäder, skolor, sjukhus, moskéer – allt bombades av israelerna. Endast delar har kunnat återuppbyggas genom den fortsatta blockaden, vilken bland annat hindrar införsel av byggmateriel. Det senaste året har dessutom det internationella biståndet till Gaza minskat med 60 %, och det från olika arabländer med 80 %.

Det planerade moskébygget är en överenskommelse mellan de styrande i Gaza och donatorer i Malaysia – ”Malaysian Aman Palestin Foundation” – och villkoret är att moskén byggs i ”malaysisk” stil. Donationen hade knappast kunnat användas till något annat än – moskébygge.

Gazas problem är naturligtvis inte några moskébyggen utan en olaglig blockad som i princip hindrar all utveckling. Enligt en FN-rapport beräknas blockaden hittills ha kostat Gaza 16,7 miljarder dollar (138,6 miljarder kronor) och ökat fattigdomen med fyra gånger jämfört med en utveckling utan blockad under samma tid. Trots att blockaden dömts ut av det internationella samfundet, bland annat i flera FN-resolutioner, har inga verkningsfulla åtgärder vidtagits för att få den upphävd.

I dagarna har Israel tillåtit införsel av 2.000 doser ryskt vaccin mot Covid-19 i Gaza – en leverans som först stoppats som ett försök till politisk utpressning. Nu kan ett tusen Gazabor vaccineras. Tidigare har Israel, efter påtryckningar, ”donerat” 5.000 doser vaccin till det ockuperade Västbanken – med 2,7 miljoner invånare.

Inga kommentarer: