2021-04-22

Brott mot Barnkonventionen. Skyldig: staten Israel
av Yvonne Fredriksson & Kerstin Dahlberg

 

I lördags, 17 april, uppmärksammades De palestinska fångarnas dag. Men varje dag borde vara en dag då vi kämpar för att få Israel att upphöra med sin inhumana hantering av palestinska fångar, inte minst barnen. Så här fungerar den:

   Israel ägnar sig systematiskt åt att åtala och döma barn i militärdomstolar. Palestinska barn så unga som 12 år:
 1 arresteras av tungt beväpnade israeliska soldater vid nattliga räder i hemmen eller grips på gatan eller i vägspärrar
 2 förses med ögonbindel och handfängsel och binds ibland fast
 3 förhörs utan att advokat eller närstående är närvarande och utan att förhöret spelas in
 4 sätts i isoleringscell, i genomsnitt i tio dagar
 5 tvingas underteckna ”erkännanden” - ofta på hebreiska, ett språk som de inte förstår. Dokumenten används sen som bevis mot barnen i rättegångar.

Varje år grips mellan 500 och 700 palestinska barn av israelisk militär. Den vanligaste anklagelsen gäller stenkastning. Många sätts i fängelse tillsammans med vuxna dömda inne i Israel vilket strider mot Fjärde Genèvekonventionen. Fängslade medborgare från ockuperat territorium ska alltid interneras inom det territoriet, inte på ockupantens sida.
   Skillnaden i hantering av israeliska och palestinska barn är markant vad gäller rättigheter, häktestid, väntan på advokatstöd, längsta ålder för fängelsestraff med mera. Olika rättssystem tillämpas. Israeliska barn döms i civila domstolar, de palestinska i militärdomstolar. 6,5 % av de israeliska döms till fängelse, 90% av de palestinska.
   Israel har skrivit under Barnkonventionen och tillämpar den för barn i Israel, men för palestinska barn på Västbanken och i Gaza tillämpas i stället samma militärlagar som för vuxna.
   Israels hantering av barnfångar, har uppmärksammats i en rad rapporter genom åren. Den är alltså långtifrån okänd. Och redan 2010 slog FN:s barnrättskommitté fast att barn inte ska dömas i militära domstolar. Ändå blundar världssamfundet och låter detta fortgå. Utan att upphäva förmånliga handelsavtal, utan att någon ens viskar ordet sanktioner, som snabbt basuneras ut och införs när andra stater än Israel begår grava övertramp.
   Alla som med vackra ord säger sig stå upp för FN:s barnrättskonvention har det fulla ansvaret att agera. Det gäller politiker men även organisationer och var och en av oss medmänniskor.
   För mer fakta: www.addameer.org, www.dci-pal.org.          

Inga kommentarer: