2021-04-22

Var sker diskussionerna idag?

 På den tiden när VB startade, 1975, fördes vänsterpartiets (eller VPK som vi då hette) diskussioner i en ganska omfattande internbulletin som bara medlemmar i partiet hade tillgång till.
   En av alla de målsättningar som partiet hade när VB startades var att den politiska debatten inom partiet skulle bli öppen för fler. Ett antal debatter har förts i VB genom åren men kampen för öppenhet har gått vidare och idag kan man hitta sådana på Facebook. Öppnare kan det knappast bli men det är inte lätt att nå genom bruset.
   Senaste veckan har jag tagit del av en diskussion i infrastrukturfrågan mellan v-Lunds ordförande och valkretsens riksdagskvinna. Något som varit en sensation 1975, förutom att man inte tänkte utanför boxen då, det var rentav mycket förkastligt i det parti som VPK var då.
   Så är det inte längre. Se där ytterligare ett exempel på att allt inte var bättre förr.
Göran Persson

Steingrimur Jonsson
Höghastighetstågen?
Vi kanske ska tänka utanför boxen?

Varför ska transporterna öka? Vad hände med "närproducerat" och "närodlat" som vi kämpat för?
   Och varför ska nödvändiga transporter flyttas från lastbilar till järnväg? Varför inte använda sjön?
   Det mesta som idag produceras skeppas från Kina till väst. Sjövägen. Vi får inte höra om det så ofta; det är tack och lov ytters sällan som transporterna kör fast i Suez-kanalen. Men då får vi höra. En båt med 20 000 kontainrar som inte kommer vidare. Vilken katastrof.
   Men varför kan inte kontainarna skeppas vidare på sjön när de nått Europa?

En annan sak: Ska pendlandet bara fortsätta? Vad hände med "borta bra men hemma bäst"?
   Och om man ska åka till Stockholm varför måste det ske på mindre än tre timmar? Visst är vår tid på jorden begränsad. Men knappast så pass. Varför inte Zoom?
   När man skulle förkorta flyget mellan Europa och Amerika med det fransk-brittiska Concord-projektet så visade det sig efter ett fåtal år att de var ohållbart. Ekonomiskt. Tyvärr krävdes en katastrofal flygolycka för att skrota Concorde. Nu får vi leva med att resan över Atlanten tar lika lång tid som en tågresa från Malmö till Stockholm tar. Inget att göra åt. Eller ska vi väcka Concord till liv igen?
   Kommer höghastighetstågen att gå runt ekonomiskt? Eller blir de bara för de rika? Och de som reser för skattgebetalarnas pengar, förstås.
   Ja, det är många frågor. Och inga svar.
Men: Visst måste vi tänka utanför boxen. Såklart!


Hanna Gunnarsson
Hur många vill leva långsammare? Tror vi att vi kan få folkligt stöd i ett långsammare liv med färre möjligheter att resa, träffa vänner och uppleva nya platser? Vill människor verkligen flytta över sitt sociala liv och arbetsliv till det digitala ännu mer?
 

Steingrimur Jonsson
Det är en mycket kompliserad fråga huruvida hastigheten ska styra våra liv. Det känns som allt går fortare och fortare (inklusive tiden – som dock inte stämmer). Men ibland bromsas det ner. Nu tycks exempelvis "fast food" inte vara eftersträvansvärt längre. Kanske dags att vi lugnar ner oss och tänker på kvalité istället för mängd? – Ja, det är mycket att tänka på utanför boxen. Och ingen kan idag säga var vi landar.
 

Hanna Gunnarsson
Så då får de som får jobb i storstäder fortfarande flytta dit och försöka slå sig in på en absurd bostadsmarknad - istället för att möjliggöra mer och bättre järnväg så det går att bo kvar på mindre orter och jobba i större.
   Låt de som vill och behöver resa snabbt, inrikes och utrikes, göra det och de som vill leva långsamt och stilla göra det.

Inga kommentarer: