2021-04-22

Utrota varenda jävel!

Titeln på Sven Lindkvists klassiska bok om kolonialism, imperialism och rasism är en översättning av den i den brittiska armén vanliga ordern: Exterminate all the brutes!
   Vid sekelskiftet 1900 var rasismen som en vetenskaplig utveckling av darwinismen legitim. De svarta i Afrika, indianerna i Amerika och ursprungsbefolkningen i Australien var dömda att gå under i kampen för tillvaron. Den vita rasens uppgift var att härska. Många menade att det var barmhärtigt att påskynda utrotningen. Att göra det var ”the white mans burden” som Kipling uttryckte det.
   Eric Hermelin upplevde åren omkring 1900 imperialismen i USA, Indien och Australien. Han hamnade på Sankt Lars, men därifrån bekämpade han den till sin död 1944.
   I USA lever arvet efter kolonialism, imperialism och slaveri kvar. Därifrån exporteras det. Vi påminns dagligen om det – senast genom polismordet på James Floyd. Samtidigt sitter tiotusentals latinamerikanska barn isolerade i koncentrationslägerlik förvaring vid USA:s gräns mot Mexiko.
   Trumps mur är ett flagrant exempel på tilltagande rasism, inte bara i USA. Sverigedemokraterna nöjer sig inte med att stoppa invandringen, de vill också köra ut de som redan kommit hit. De hoppas få kontroll över skolan för att kunna driva sin främlingsfientliga propaganda i utbildningen. Redan nu trakasseras lärare, inte bara i Polhem.
   Regeringen vill göra det straffbart att förneka Förintelsen. Rabbinen Moshe-David HaCohen och imamen Salahuddin Barakat i Malmö stöder förslaget, men med många reservationer. ”Risken är att politikerna klappar varandra i ryggen och säger nu har vi kriminaliserat och dessutom skapat ett museum om Förintelsen. Nu är det klart”, påpekar Moshe-David.

Historiker har länge diskuterat Förintelsens ursprung.
Sven Lindkvist skriver: ”Ingen ser västerut. Det gjorde däremot Hitler. Vad Hitler ville skapa när han sökte ”livsrum” i öster var en kontinental motsvarighet till det brittiska imperiet. Det var hos britter och andra europeiska folk han fann de föredömen, av vilka judeutrotningen är ”en förvänd kopia”.
   Han skriver också: ”Auschwitz var den moderna, industriella tillämpningen av en förintelse på vilken det europeiska världsherraväldet vilade.”
   Karl Ove Knausgård kommer till samma slutsats i Min Kamp, del sex. Rasism och utplåning av ”mindervärdiga” för att bereda plats åt herrefolken är ett inslag i västerländskt tänkande och kultur, I Lund tillämpades tankarna på Vipeholm.
   Den pågående klimatkatastrofen tvingar miljoner på flykt. Gång på gång drunknar flyktingar i Atlanten och Medelhavet. Koncentrationsläger har etablerats i Nordafrika, liksom i Grekland. Rasism och främlingsfientlighet växer åter i Europa och USA.
 


 

Utrota varenda jävel från 1992 har ny-utgivits på förlaget Norstedts/litteratur i samma volym som Nu dog du, (som handlar om bombkrigets historia som ledde till Hiroshima och Nagasaki) från 1999.
   Förordet har skrivits av den insiktsfulla lyrikern och filosofen Athena Farrokhzad. Där citerar hon Sven Lindkvist: ”Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatserna.”
   Sven Lindkvists bok ger oss ett länge förträngt perspektiv på kolonisation och imperialism, på samma sätt som Andreas Malm i ”Fossil Capital” förnyar vår förståelse av den industriella revolutionen och klimatkatastrofen.
Gunnar Stensson

Inga kommentarer: