2022-04-28

Miljöseminarium

Hållbara transporter i ett framtidsperspektiv
Torsdag 5 maj kl 19, Folkets Hus Medeltidssalen

Person- och varutransporter förbrukar en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Större delen av denna energi utgörs av fossila bräns-len, vilket bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Den trafik som olika typer av transporter genererar skapar också andra miljöproblem som hälsofarliga ut-släpp, buller, övergödning, intrång i naturen, mm.
Miljöseminariet arrangeras av Vänsterpartiet i Lund
Seminariet är det första för 2022 och kommer att följas av fler under året.
Läs mer »

Inga kommentarer: