2022-04-28

Rapport från riksdagen: Bra beslut om djurskydd! av Hanna Gunnarsson

 
Dan-före-dan-före-dan: Snart är det Första maj!
Äntligen får vi träffas och demonstrera igen! Jag kommer tala i Lund, där vi samlas kl 14, och i Trelleborg tidigare på dagen. Ser väldigt mycket fram emot detta!

Den här arbetsveckan avslutade jag med att besöka Värnpliktskongressen, det högsta beslutande organet för den svenska värnpliktsrörelsen. Alla Sveriges värnpliktiga väljer ombud som sedan diskuterar och fattar beslut om vilka krav de värnpliktiga ska ställa för att få en bättre utbildning och vardag. Som politiker har jag haft en del kontakt med Pliktrådet för att just få veta hur vi ska kunna göra den viktiga värnplikten bättre. Senaste året har det varit speciellt fokus på utrustning och kläder för kvinnor samt arbetet mot olika former av kränkande behandling. Det är såklart väldigt viktigt med engagerade värnpliktiga som ställer krav och gör värnplikten, och därmed hela Försvarsmakten, bättre. 
   Det har varit händelserika omröstningar i riksdagen den här veckan, och långa sådana. Vi håller nu på att besluta om motionerna från den allmänna motionstiden och den stora mängd propositioner som regeringen har skickat till riksdagen under våren för att hinna klart innan mandatperioden är slut. Riksdagen har bifallit flera motioner, en hel del som även vänsterpartiet står bakom, bland annat.

Ett bra beslut i veckan var att Sverige ska utöka sin diplomatiska närvaro och inrätta ett “House of Sweden” i Taipei, Taiwan, något som nästan alla partier (inklusive Vänsterpartiet) stod bakom. I miljö- och jordbruksutskottet röstades flera bra saker igenom, som veterinärers möjlighet att anmäla misstanke om illegal införsel av djur, att Tullverket ska kunna söka efter hundar i fordon, insatser mot organiserad smuggling av djur samt förbud mot svanskupering av hundar. 
   En omtalad omröstning handlade om att införa möjligheten att göra abort hemma, där flera partier svängde (även Vänsterpartiet, till att vara helt för) inför omröstningen och frågan därmed röstades igenom med en mycket stor majoritet. Frågan har fått en hel del uppmärksamhet i medierna. En annan uppmärksammad omröstning var frågan om att genomföra en folkräkning. Omröstningen skulle egentligen fått avslag med en röst, men en socialdemokrat röstade fel och det blev istället bifall med en röst. Alla dessa frågor går nu till regeringen som uppmaningar från riksdagen.
   Den här veckan har jag också fått äran att bli vald till ledamot i Krigsdelegationen, eftersom Vänsterpartiet hade en vakant plats. Krigsdelegationen är 50 riksdagsledamöter som utgör riksdagen om Sverige är i krig eller krigsfara. Ett mycket allvarligt och tänkvärt uppdrag i dessa tider, men något som vi förhoppningsvis aldrig kommer behöva aktivera. 
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund 

Inga kommentarer: