2022-05-05

Rapport från riksdagen: Vilken härlig första maj! av Hanna Gunnarsson

Vilken härlig första maj vi hade! I tågen i både Lund och Malmö gick det ungefär lika många som innan pandemin, vilket nog får anses vara godkänt med tanke på att vi har haft två år utan att kunna träffas för att demonstrera. Visst kändes det lite ringrostigt, tåget i Lund var ovanligt tyst jämfört med tidigare år, men solen sken och flaggorna vajade fint i vinden. Jag är glad över det stora bifallet från mötesdeltagarna när jag nämnde miljöfrågor och vårt nej till nato i mitt tal, det bådar gott inför valrörelsen tycker jag. Det är alltid roligt att få träffa gamla vänner på första maj, det är många som inte längre är så aktiva i politiken som går med och ibland hittar man varandra och kan hälsa. 
   I riksdagen ägnar jag nu mest tid åt Försvarsberedningen. Det har varit möte flera måndagar i rad nu, vilket har gjort att även måndagen har blivit en rese- och stockholmsdag. Diskussionerna mellan partierna om försvarsbudgeten fortsätter, vi är överens om att nå målet 2 % av BNP till försvaret och diskuterar nu hur snabbt det ska gå. Parallellt pågår, som ni säkert hör och ser, debatten om Nato. Det går i en rasande fart och det är nästan bara Vänsterpartiet och fredsorganisationerna som hörs på nej-sidan. Man undrar ju verkligen vad socialdemokraterna håller på med.

I början av veckan presenterade Vänsterpartiet vår budgetmotion i riksdagen. Presskonferensen går att se på partiets hemsida och att läsa om här. Välkända vänsterförslag om att stärka välfärden finns med, samt rejäla satsningar på klimatet och såklart de väldigt viktiga frågorna om att höja pensioner och att avskaffa karensavdraget.
   I veckan har jag haft min årliga motionsdebatt om civilt försvar och krisberedskap, där jag bland annat fokuserade på att välfärden måste stärkas för att klara av sitt uppdrag i stora kriser samt att jämlika samhällen är starkast och tryggast. Se debatten här (klicka på mitt namn om du inte vill höra hela).

I riksdagen har vi bland annat röstat om frågan om att personer ska kunna få tillträdesförbud till badhus och bibliotek. Vänsterpartiet röstade emot, eftersom förslagen innebär inskränkningar i människors möjlighet att röra sig fritt i samhället, vilket ju är en grundlagsskyddad rättighet. Läs mer i vår motion här. Riksdagen har också fattat beslut om allmänna motioner som rör bland annat bistånd, handelspolitik, cykling och många andra frågor. 
   Som en extra bonus fick jag i veckan vikariera på ett utskottsmöte i miljö- och jordbruksutskottet och där höra en mycket intressant presentation om hur det är med den svenska vargen! 
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund

Inga kommentarer: