2022-05-05

Stoppa skolpeng till privata skolor! av Gunnar Stensson

Vi har ingen fastighetsskatt, ingen arvsskatt, ingen gåvoskatt och skolpeng även till privata skolor. Det är unikt, säger Andreas Cervenka, författare till boken Girig-Sverige, Natur och kultur 2022, i en lysande intervju skriven av journalisten Miriam Olsson Jeffery (SDS 30/4). Han påpekar också att priset på bostadsrätter ökade med 800 procent mellan 1956 och 2021. Den utsugningen av löntagare har även jag råkat bli skyldig till genom att motvilligt köpa en bostadsrätt 1989.
   Andreas Cervenka är Lunda-bo. Kanske man kunde anlita honom som föreläsare. Han tror på marknaden, men anser att förutsättningen för att marknaden ska fungera är ekonomisk jämlikhet. I Sverige går utvecklingen åt motsatt håll.
Gunnar Stensson

Inga kommentarer: