2022-11-10

Hackat och malet: Om fnurra och ickefnurra på tråden mellan S och M av Ulf N

Nyligen skrev jag här i VB att Lunds partier skulle presentera sitt förslag till budget för 2023 i början av november för att fullmäktige skulle kunna fatta beslut om budget vid sammanträde den 24 – 25 november. Så blir det inte. Efter lite vänskapligt hackande och malande mellan socialdemokrater och moderater gick fullmäktiges ordförande, Mats Helmfrid (M), ut med ett påbud: Budgetsammanträdet flyttas till den 12 och 13 december; ”för att kommunstyrelsen ska hinna behandla budgeten och underlaget gå ut till fullmäktige i tillräckligt god tid”, som det så vackert heter i Helmfrids motivering för beslutet. Lite märklig motivering, kan tyckas. Partierna har ju vetat om datum för budgetsammanträdet sedan flera månader tillbaka. Måhända kan en liten fnurra på tråden mellan S och M förklara förseningen av budgetbeslut?


Ingen fnurra på tråden
När det gäller samarbetet i nämnderna finns dock ingen trådfnurra mellan S och M. Hittills har under den gångna mandatperioden de rödgrönrosa haft gemensamma gruppmöten inför nämndssammanträdena. Detta för att sondera möjligheter till gemensamt agerande, dock utan några som helst förpliktelser att rösta enhetligt. Styrkeförhållandena i det nyvalda fullmäktige avspeglas inte i nämnderna förrän vid årsskiftet. Nu har emellertid S och M enats om att de redan nu ha gemensamma gruppmöten i nämnderna. Socialdemokraterna säjer alltså i förtid upp avtal om de gemensamma träffarna med MP, V och Fi, medan moderaterna tar ajöss av samverkan med sina kvintettkompisar. För de enskilda nämndsledamöterna blir det ungefär som om en del spelare skulle byta lag mitt under pågående hockeymatch.

Fet utdelning för V och KD
Fortfarande är det oklart hur fördelningen av presidie- och övriga nämndsposter är fördelade inbördes mellan partierna i styret och mellan partierna i valsamverkan L, MP, C och FNL. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har ju redan fått fet utdelning i form av varsitt kommunalråd. Det ryktas att V fått betala dyrt för sitt k-råd genom att inte få en enda presidiepost i nämnderna. Om ryktet är sant eller inte lär klargöras i början av december.

V:s kommunalråd representerar de styrande partierna 
Apropå V:s kommunalråd, Helena Falk: V säjer sig vara ett oppositionsparti, men faktum är att ett kommunalråd – till skillnad från oppositionsråd – representerar majoriteten. Så här regleras kommunalrådens roll enligt beslut i fullmäktige: ”Kommunalråden representerar de styrande partierna och oppositionsråden partierna i opposition.” Vidare heter det i reglerna att kommunalråden ska ha ett ansvarsområde. Så oavsett vad V anser så representerar deras kommunalråd det nya styret och ska av kommunstyret tilldelas ett ansvarsområde. Såvida inte styret, inklusive V, tänker strunta i reglerna?

Maffigt?
Hur KD med sitt kommunalråd kommer in i bilden är oklart. Men nog kan en tycka att det är lite maffigt att KD med sina två mandat i fullmäktige sitter på en kommunalrådsstol?

Oförändrad skatt
Den stora kommunalpolitiska händelsen så här i sluttampen på året blir alltså budgetsammanträdet i december. Men innan dess måste kommunen innan november månads utgång enligt lag fastställa skattesatsen för nästa år. Fast det finns möjlighet att ändra skattesatsen i december ifall det behövs för att täcka beslutade utgifter. Nu är det inte speciellt spännande inför beslut om skatt: det nya styret (minus V) har i likhet med L, C och FNL gjort klart att de inte kommer att förändra nu gällande skattesats.

Budgeten och klimathelvetet
Senast den 28 november måste partierna vara klara med sina budgetförslag. Då håller kommunstyrelsen ett extra sammanträde inför fullmäktiges budgetsammanträde. Det finns två stora övergripande frågor inför budgetbeslut: blir det ett stålbad för välfärden även i Lund? Och hur blir det med satsningar för att att få ner utsläppen av klimatgaser? Kommer det nya styret att i likhet med landets regering att i en fossildriven SUV styra kosan mot klimathelvetet med foten på gaspedalen?

Inga kommentarer: