2022-11-10

I Nicaragua förvärras förtrycket för varje månad av Margareta Nordh

Margareta Nordh (MN) är lundaläkaren, som representant för VPK, var med och startade ”Stödkommittén för Nicaraguas folk i Lund” 1979. Föreningen, som sen ändrade namn till ”Stödkommittén för Centralamerikas folk” var mycket aktiv under 34 år. MN åkte till Nicaragua vid ett tiotal tillfällen på 1980-talet och följde upp Sida-stödda utvecklingsprojekt.

   MN har senaste åren åter besökt landet och finner att den tidigare revolutionära ledaren nu blivit korrupt och auktoritär.

Följ händelseutvecklingen i Nicaragua i tre tidigare artiklar, som Margareta Nordh skrivit i Veckobladet. Nr 31 2021, Nr 2 2022 och Nr 21 2022


 

Civilsamhället nedmonteras i rasande fart
I ett fattigt land som Nicaragua har en stor del av social och medicinsk hjälp förmedlats av inhemska och utländska humanitära ideella hjälporganisationer (NGOs) och stiftelser. Nu sker en nedstängning av allt fler NGOs, som anklagas för att vara utländska agenter enligt en ny lag eller ”Putinlagen”, som den allmänt kallas. Hittills har regimen i rasande takt dragit in juridiskt status för över 2 600 NGOs (nov2022) och beslagtagit deras lokaler och utrustning. Drabbade organisationer är de som stödjer mänskliga rättigheter och utsatta kvinnor och barn samt projekt inom utbildning, kultur och hälsovård. Exempelvis har Operation Smile som gratis opererar barn med läpp-, käk- och gomspalt slängts ut ur landet. Samma öde har drabbat Läkare utan gränser samt svenska NGOs som Diakonia och We Effect. Röda Korsets representant förklarades ej längre önskvärd i landet.


Texten lyder: Nicaragua med president Daniel Ortega och vicepresident (tillika hustru) Rosario Murillo innebär mer repression, fattigdom och isolering. Arkiv Divergente.       

Attacker mot katolska kyrkan
I maj i år tilltog repressionen mot den gamla bundsförvanten, den katolska kyrkan, och kyrkans TV-kanal ”Canal Católico”, som ägs av stiftet, stängdes. Flera katolska radiokanaler har också stängts. Många präster trakasseras och hotas. Deras bostäder eller kyrkor omringas av kravallpolis och de kan inte röra sig fritt. Fyra präster och en biskop har fängslats. Ett flertal präster och två biskopar har tvingats i exil.
   I juli i år drogs juridiskt status in för Moder Teresa av Calcuttas Välgörenhetsmission, vilken sedan fyrtio år bedrivit fattigdomsbekämpning i landet. Samtliga 18 nunnor fördrevs ur landet.

Privatpersoner och företag från bland andra Ryssland, Kina och Iran Ortegas nya vänner från dessa länder köper upp mark, fastigheter och företag från nicaraguaner, som flyr landet på grund av hot och förföljelse.

Nordiskt samarbete i Nordiska nätverket för demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua Det kom en förfrågan från Norge: Finns det något pågående hjälparbete för Nicaragua i Sverige? Frågan landade hos Eva Zetterberg, tidigare svensk ambassadör i Nicaragua. Ja, det enda solidaritetsarbetet Eva kände till var det i Lund. Det blev upprinnelsen till det Nordiska nätverket, som bildades i februari i år och som nu har ett 50-tal deltagare från Norge, Sverige, Danmark och Finland. Vi träffas digitalt 1–2 gånger i månaden. Vi, liksom många andra, känner en stor frustration och sorg över händelseutvecklingen i Nicaragua och över att denna knappt uppmärksammas i massmedia.
   De flesta av oss (tidigare volontärer, brigadarbetare, biståndsexperter, ambassadörer, journalister och besökare) upplevde Nicaragua framför allt under 1980-talet och vi engagerade oss i dess samhällsutveckling. Nu vill vi än en gång bistå det nicaraguanska folket i dess kamp mot en diktator, som paradoxalt nog är samma person, som 1979 sågs som en befriare, Daniel Ortega.

Vad vill det Nordiska nätverket konkret göra?
 1. Samla in pengar till de politiska fångarna och deras familjer. De flesta familjer är fattiga och har en svår situation med en familjeförsörjare i fängelse.
 2. Väcka uppmärksamhet om situationen i Nicaragua och lyfta Nicaragua ur medieskuggan, som blivit särskilt tät efter andra dramatiska händelser i världen (valet i Belarus med förföljelse av oppositionen i augusti 2020, Talibanernas maktövertagande i Afghanistan i augusti 2021 och nu Rysslands krig mot Ukraina).
 3. Hålla kontakt med organisationer och nätverk i exil och i Nicaragua vilka verkar för en demokratisk utveckling i landet och om möjligt stötta dessa. Omkring 200 000 personer har flytt undan hot och förföljelse. De flesta lever i Costa Rica. Bild Bild 

Bokbordskampanj för de politiska fångarna och deras familjer
Tack vare en generös gåva av kvalitetsböcker från Bodil Nilsson i SKV (Svenska Kvinnors Vänsterförbund) har Vänortsföreningen Lund-León vid flera tillfällen haft bokbord på Mårtenstorget i Lund och under Kulturnatten samt i Löderups Strandbad på Österlen.
   Antalet politiska fångar har nu utökats till 219 personer (november 2022).
   Dora María Téllez, hälsovårdsminister under 1980-talet, vilken jag skrivit om tidigare, sitter fortfarande isolerad i en fönsterlös cell i mörker, avmagrad.


Bokbord på Mårtenstorget den 5 juli 2022.
Foto Lennart Nilsson
            

Ortega/Murillo-regimen tar anhöriga som gisslan
En ny strategi de senaste månaderna avslöjar regimens brutalitet:
   När kravallpolis slår till för att gripa någon för regimen misshaglig person och finner att denne gått under jorden, grips och fängslas istället anhöriga. Detta hände Andrea Margarita del Carmen i september. Hon leder nicaraguanska författarprojektet ”Kvinnors makt över ordet” tillsammans med Unesco. När polisen bröt sig in i familjens hus var hon inte hemma. Sonen greps istället och sitter nu i det ökända fängelset El Chipote. Andrea Margarita anklagas för ”omstörtande verksamhet”.  Ibland har redan personen ifråga flytt landet, men även då fängslas familjemedlemmar med budskapet att anhöriga släpps om personen infinner sig.

Nicaragua, ett stort fängelse
Problemet är att nicaraguanerna inte är säkra på om det går att resa utomlands. Många längtar efter att kunna träffa familjemedlemmar som lever i exil. Eller att själv lämna landet för gått. På flygplatsen kanske man hindras, ens pass beslagtas. Om man reser iväg, vet man inte om man förvägras att återvända. Skälen är många. Nyligen hindrades en universitetsrektor att återvända efter att han deltagit på en konferens utomlands.
   Alla offentligt anställda på till exempel ministerier, inom sjukvården, universitet, studenter, politiker eller anhöriga till dessa, måste ansöka om tillstånd att resa utomlands och ange orsak till resan och hur lång tid de planerar vara borta. Ett ”nej” kan inte överklagas.
   Även de som inte tillhör dessa grupper svävar i ovisshet och om de inte vill riskera att en dyr flygresa går upp i rök, tar de bussen till ett av grannländerna och köper en flygbiljett där.
   De som nekas ett pass får istället ta sig ut illegalt.
   Förutom de som flyr undan förföljelse och hot, lämnar många landet i och med allt sämre möjligheter till arbete och studier. Det är ofta partiboken som gäller. Nicaragua dräneras på intelligentian, främst den unga generationen.

Ordets och tankens frihet existerar inte längre i Nicaragua
Alla oberoende medier och nicaraguanska PEN/författar-klubb har stängts ned. 160 nicaraguanska författare och journalister befinner sig i exil. Det ser mörkt ut.
Viktigt att Nicaragua inte glöms bort i skuggan av Ukraina.

Inga kommentarer: