2022-11-10

Om den nya budgeten

 

En borgerlig politik har gjort den svenska medelklassen bra mycket rikare under de senaste fyra mandatperioderna Borgerliga jobbskatteavdrag och skattesänkningar har förverkligats även under socialdemokratisk styre. Det har varit lite av upp-och-ner-vända världen.
Erik Magnusson, SDS 9/11

När svensk ekonomi genomgår en svacka är det tydligt vilka som drar det tyngsta lasset: vanliga löntagare som lever på sitt arbete och som konsumerar upp merparten av sina inkomster.
   Skatter på arbete och konsumtion kommer 2025 att stå för 86 procent. Däremot kommer kapitalskatter på hushåll att sjunka med 1 miljard under samma period och uppgå till 3 procent.
Andreas Cervenka, AB 8/11.          

Inga kommentarer: