2022-11-10

Ryssland, det sönderfallande imperiet? av Gunnar Stensson

De brittiska, franska, belgiska och portugisiska imperierna föll samman årtiondena efter andra världskriget. Försöken att bevara dem påskyndade deras fall.
   USA tog över med ett nytt sätt att dominera världen: ekonomisk makt. Samma metod tillämpas nu framför allt av Kina (med hemlig polis i Stockholm som andra huvudstäder) och, trodde vi, av Ryssland.
   Invasionen i Ukraina 24 februari visar att vi hade fel. Samtidigt som Putin ökade sin egen makt stärkte han med militärt våld Rysslands inflytande över tidigare delar av det sovjetiska imperiet. Kriget mot Ukraina  smygstartade minst sju år före 2022.
   Det ryska samhället försköts i nationalistisk och totalitär riktning på samma sätt som Kina, Indien, USA, Israel, somliga  EU-länder och nu också Sverige.
   Plötsligt insåg vi att Putins Ryssland utgör ett akut hot mot världsfreden. Nu ökar upprustningen i världen och Sverige är på väg in i ett Nato som också innehåller antidemokratiska stater som Turkiet. När kollapsar Putinimperiet?
   Vi såg nyss Ulf Kristersson inställsamt leende trippa förbi Erdogans paraderande soldater och lova att fördöma och/eller utlämna demokrater som Erdogan klassar som terrorister. Nato-medlemskapet har blivit viktigare än de demokratiska principerna.

Vi – och inte minst jag - har försummat att följa samhällsutvecklingen i Ryssland. För att reparera något av vår okunskap presenterade jag Martin Kraghs analys av Putinregimen Det fallna imperiet i VB för några veckor sedan. Jag har också genom åren granskat – och bekämpat - Vpk:s kontakter med Sovjetunionen. Jag läste med stor behållning nobelpristagarna Alexander Solsjenitsyns och Svetlana Aleksievitjs dokumentära skildringar av Sovjetunionen, det stora fosterländska kriget och Gulag.
   De senaste åren har några skönlitterära skildringar av rysk historia och ryskt samhällsliv kommit ut på svenska. Karl Ove Knaussgårds aktuella roman innehåller ett brett avsnitt om rysk vardag. Men framför allt utgav Nilsson förlag förra året några berättelser om Putins ryska samhälle.
   Eugen Ruge har skrivit Metropol, en närmast dokumentär roman om sin egen mormor Charlotte, en ung tysk kommunist som i början av 1930-talet begav sig till Sovjetunionen för att bekämpa Hitler och som drabbades av Stalinterrorn. Berättelsen bygger på den sovjetiska säkerhetstjänstens akter om henne. Hot, fruktan, misstänksamhet och skuld-känslor drabbade alla sovjet-medborgare under åren fram till andra världskriget.
   Debutant är titeln på en roman av den unge ryske författaren Sergej Lebedev. Den utgår från Putinregimens metod att undanröja politiska motståndare genom osynliga giftmord. Debutant kallas i reklamen ”en isande thriller” men är i själva verket en skarp analys av terrorns och massmördandets historia från mordet i Sarajevo 1914 till dagens situation. Lebedev var till för något år sedan verksam i Moskva men har nu flyttat till Berlin.
   Bägge böckerna skrevs 2021, omedelbart före Ukraina-invasionen.
   Jag ägnar ”Debutant” en närmare presentation på annat ställe i veckans VB-nummer.

PS. I dagens nyhetsprogram i radion hörde jag någon som på fullt allvar diskuterade möjligheten att lösa Ukrainakrisen genom att mörda Putin.   

Inga kommentarer: