2022-12-15

Budgetfullmäktige: ”Straffskatt” på LFK:s hyresgäster och trafikplats Ideon av Ulf N

Lunds kommunfullmäktige höll i år sitt budgetsamman-träde den 12 och 13 december. Sammanträdet bjöd inte på några stora överraskningar, möjligen att mötet kunde avslutas redan vid 16-tiden dag två. Det är rekordtidigt! Vad det ovanligt korta sammanträdet beror på är lite oklart, men det finns två troliga förklaringar: dels att talartiden numera är begränsad till tre minuter per inlägg, dels att utgången i stora drag var given på förhand genom att V för en grynvälling gått med på att stödja socialdemokraternas och högerns budget.
   Pressens lokalsidor har relativt utförligt presenterat partiernas budgetalternativ. Det finns därför ingen anledning att närmare gå in på dessa här, vilket för övrigt skulle föra alltför långt.
   Två fullmäktigebeslut är dock värda att nämnas. Det gäller ställningstagande till det extra vinstuttaget från LKF, kommunens allmännyttiga bostadsbolag, och det gäller anslaget för den planerade trafikplats Ideon.

Fortsatt extra vinstuttag från LKF
Det extra vinstuttaget från LKF har taxerats ut i tre år, 30 miljoner vardera året. Vinstuttaget är extra därför att det i normalfallet till kommunkassan tas ut en vinst i storleksordningen 800 000 till 1 miljon. Storleken på vinsten begränsas av lagstiftningen för att förhindra kommuner att helt tömma bolagen på vinstpengar. I undantagsfall kan extra vinster tas ut, under förutsättning att de går till bostadssociala ändamål. MP gjorde extra vinstuttag möjligt genom en överenskommelse med kvintetten under förra mandatperioden, vilket mötte skarpt motstånd från S, V och Fi. I höstens valrörelse var MP tydligt med att nu var det för deras del slut med att stödja överföring av vinster från bolaget till kommunkassan. S och V stod kvar vid sitt tidigare ställningstagande, inget extra vinstuttag.

Nytt brev från S?
I förra årets budgetdebatt kallade socialdemokraternas företrädare extra vinstuttag för både principiellt felaktigt och ekonomiskt oklokt, och i en valdebatt i höstas betecknade Anders Almgren det hela som ”straffskatt på LKF:s hyresgäster”.
   MP lyfte frågan om vinstuttaget vid budgetsammanträdet och yrkade avslag på S och högerns förslag om att fortsätta göra ett stort uttag, dock nu obetydligt bantat till 25 miljoner per år. S stod fast vid högerkompisarnas förslag och gick tvärt emot sitt vallöfte och röstade för fortsatt tömning av LKF:s resurser. Endast MP och V röstade emot vinstuttaget. Inför valet gick S ut med ett brev till LKF:s boende och förklarade det olämpliga i extra vinstuttag och varför S var emot. Så nu kan en undra om S går ut till LKF:s hyresgäster med ett nytt brev och förklarar varför det nu – tvärtemot läget före valet – är bra med straffskatten på LKF:s hyresgäster.

           

Enbart MP röstade emot trafikplats Ideon
Detta var den enda punkt på vilken V gick emot det nya styrets budgetförslag. Precis som när det gällde LFK och vinstuttaget lyfte MP frågan i investeringar i trafikplats Ideon. I ett särskilt yrkande föreslog MP avslag på det nya styrets förslag att kommunen skulle investera mångmiljonbelopp i en ny trafikplats. V tillsammans med alla övriga partier röstade för investeringen. Enbart MP:s sex ledamöter röstade emot. En förfärande stor majoritet i Lunds fullmäktige struntar alltså i klimatkrisen och gör nya investeringar för ökad biltrafik och ökade utsläpp av växthusgaser.

Inga kommentarer: