2022-12-15

Miniintervju med en redaktionsmedlem anno 1975 av UN

 
Veckobladets allra första nummer 30 oktober 1975 

Två snabbfrågor till Monica Bondeson, som tillsammans med Gunnar Sandin och Lars Borgström utgjorde den första VB-redaktionen. De två sistnämnda har tyvärr gått bort. Monica var med i redaktionen i ca 5 år från starten 1975. Hon var dessutom ansvarig utgivare från ca 1980.
Hur minns du tiden för starten av VB?
   - Det var en tid av optimism och framåtanda; det var en pionjärtid. VPK fick tre mandat i fullmäktige 1973 och vann fortsatt mark – i valet 1979 fick VPK hela 9 mandat. VB var något helt nytt i lundapolitiken. Vi hade många som bidrog med texter och vi hade fantastiska tecknare. VB uppmärksammades långt utanför vänsterkretsarna.
Hur känns det idag när VB läggs ner?
   - På sätt och vis har väl VB spelat ut sin roll. Men nog känns det lite konstigt och sorgligt!

Inga kommentarer: