2022-12-15

Veckobladet behövs! av Gunnar Stensson

 

Veckobladet ska vara ett fritt forum för alla lokala aktionsgrupper, föreningar och organisationer. För alla engagerade individer som vill nå ut med sina idéer. Där ska finnas information om viktiga möten och debatter mellan de politiska partierna och intresseorganisa-tionerna, om föreläsningar på bibliotek, i skolor, vid universitetet. Där ska alla opinionsmöten och demon-strationer annonseras. Där ska alla miljökampanjer, solidaritetsmöten och samhällsinitiativ presenteras. Veckobladet ska vara en kommunikationsmöjlighet mellan politiker och medborgare. Ett gräsrotsorgan.
   Gräv där du står! Tänk själv! Det lokala är globalt! Alla engagerade i hela världen kan rädda den. Tillsammans.
   Veckobladet måste vara partipolitiskt obundet, men vänsterinriktat och aktivt i kampen mot fossilkapitalet.
   Sådant har Veckobladet alltid försökt vara. Nu står Veckobladet inför ett skifte efter att i 18 år, vecka för vecka, ha redigerats av Göran Persson. Det måste finnas många som vill fortsätta arbetet för och med Veckobladet och alla de möjligheter Veckobladet innebär.

Inga kommentarer: