2022-12-15

Det går inte att åka tåg

Onsdagen den 7 december bröt järnvägstrafiken samman. Tågen stod stilla i hela Sverige. 2022 är det omöjligt att lita på tågtrafiken.
   Före 2006 fungerade tågen Tiderna hölls. Priserna var fasta. Det var ett planerbart system för resenärerna. SJ skötte underhållet, utbildade lokförare och hade en reserv av godsvagnar.
   Sedan införde den borgerliga regeringen ett marknadssystem. Lokförare och vagnar saknas just när de behövs. Just in time. Priserna är helt oförutsägbara. Ofta är det billigare att flyga till Stockholm än att åka tåg. 


Idag trängs 60 tågbolag på det svenska järnvägsnätet. Ulf Adelsson, M, hade en gång ansvar för järnvägarna. Han uttryckte förtvivlan över det kaos som skapats. Privata tågbolag tillåts köra på de sträckor där de tror de kan göra vinst. I många fall ägs de av utländska stater, till exempel Hongkong.
   Det är samma system som drabbade sjukvården när covid slog till. Just in time. Ett system konstruerat för att inte fungera när det mest behövs. Det blir stora vinster då, Samma sorts tänkande är orsaken till en stor del av dagens energikris.
   Det har också tillämpats i försvarsorganisationen och leder idag till högkonjunktur för krigsindustrin. Jordens minskande resurser satsas på förstörelse

Övergången till tågtrafik är ett centralt miljömål.  Järnvägsnätet måste byggas ut och underhållas. Det går långsammare i Sverige än i andra länder. Flyg- och vägtrafik måste minskas. Huvuddelen av alla transporter måste ske på järnvägarna. Men regeringen vill annat.
   Regeringen vill omfördela 750 miljoner från järnvägs-underhåll till vägunderhåll. Klimat- och miljö-politik svälts sakta ihjäl.            

Inga kommentarer: