2006-12-05

Betraktelser kring kristallnatten 1938 och 2006
av Lars-Anders Jönsson

Det är torsdag kväll den 9 november och jag har bestämt mig för att gå ner till stortorget i Lund för att se om det finns någon manifestation till minne av kristallnatten 1938.

På torget finns några personer som förbereder en demonstration. Nej det var inte så jag hade tänkt mig denna kväll. Jag går vidare för att se om det finns en annan manifestation, en manifestation liknande den jag deltog i för något år sedan. Tända ljus och äldre som tysta mindes. Nu fann jag inget av detta. Det har gått över sextio år sedan lägren öppnades.
När jag kommer hem söker jag på nätet efter de möten som arrangerats denna kväll. Jag kommer in på levande historias hemsida och en studie "Konstruktionen av en likgiltighet". Kristallnatten i Svenska dagstidningar. Författare medieforskaren Göran Leth.

Det som framträder är hur spridd antisemitismen var även i Sverige. Tidningen Ny Dag ingår i den grupp som går under rubriken protest på grund av starkt fördömande rubriker om nazisternas grymheter. Men av rapporten framgår också att Ny Dag företrädde en traditionell antisemitism bland annat genom spekulationer om att det var judiska aktivister som kunde ha provocerat fram pogromen. Att betrakta judar som konspiratörer, att rent av se dem själva som skyldiga till det som drabbar dem är en mycket traditionell form av antisemitism skriver Leth.
Så någon vecka senare finner jag i VB Gunnars Stensson inlägg under rubriken bibliska folkmord. Jag läser om judarnas blodtörstiga stamgud som tillspilloger allt liv i det land han vill att det israeliska folket skall erövra. För att verkligen visa på det onda räknar Stensson därefter upp exempel på exempel hur judarna i sina krig för över tvåtusen år tillbaka tillintetgjorde sina fiender.

Judarnas krig var säkerligen grymma, lika grymma som andra folks krig vid denna tid. Korsfararna skonade få. Muslimernas erövring av Konstantinopel år 1453 avslutades med ett blodbad. Men detta är historia.

Det Gunnars Stensson skriver är att dessa texter i bibeln inspirerat och inspirerar dagens ledare i Israel. Stensson försöker visa att händelserna i dag kan förstås utifrån det som inträffade för över tvåtusen år tillbaka. Mig påminner inlägget om den metodik som användes i Tyskland och i Jugoslavien för att så frö till krig. I Europa hatade man judar för att de korsfäste Jesus. Påven berättar om hur islam bredde ut sig med svärdets makt.

På DO:s hemsida förklaras "Hets mot folkgrupp är när någon uttalar eller sprider hot/missaktning mot folkgrupp eller grupp av personer med anledning av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning."
På radion meddelas att Israel och Palestinier upprättat en skör vapenvila. Israels premiärminister säger sig vara beredd att släppa fångar och lämna åter ockuperad mark.

Inga kommentarer: