2006-12-21

Om kommunalt partistöd
av Ulf Nymark

Avslaget i VB är högaktuellt i rikspolitiken
En skribent i förra veckans VB tycker att Demokratisk Vänsters motion om det kommunala partistödets användning känns "avslaget" som moraliskt ifrågasättande. Detta eftersom DV inte har regional och/eller landsövergripande organisation dit vi skulle kunna skicka vårt kommunala partistöd.

Tystnad från övriga partier
Må så vara att DV (ännu) inte har en övergripande partiorganisation. Men det kanske är just därför som vi vågar väcka frågan. När dagspressen avslöjade att ett parti i sina stadgar stipulerar att en fjärdedel av det lokala partistödet ska gå till partihögkvarteret hördes inte ett pip från övriga partier. DV:s motion möter de andra partierna i Lund med kompakt tystnad. Kanske vågar man försiktigt dra slutsatsen att förorenat mjöl i partistödspåsen inte begränsar sig till ett parti, utan är en betydligt mera spridd företeelse?

Juridik
VB-skribenten misstar sig också om hon/han tror att det handlar enbart om moral. Det handlar också - och i högsta grad - om juridik. Juridiken går nödvändigtvis inte alltid hand i hand med moralen, men gör det alldeles uppenbart i detta fall. Det är helt enkelt olagligt att använda kommunalt partistöd till annat än lokala ändamål. I förarbetena till kommunallagen ska lokalt partistöd "uteslutande avse den partiverksamhet som är anknuten till kommunen respektive landstinget" (Prop. 1990/91:117).
I brist på tydliga sanktionsregler och oklara möjligheter att avkräva partierna redovisning av hur lokalt partistöd används har missbruk av stödet aldrig lett till rättslig prövning.

Dagens samhälle
En tidning som inte tar lätt på lagstridig användning av kommunalt partistöd är kommunernas och landstingens tidning, Dagens Samhälle. Ett par dagar efter att DV:s motion lämnats in till fullmäktige i Lund belystes där i stort uppslagna artiklar missbruket av kommunalt partistöd. Bland annat citerades jurister på Sveriges Kommuner och Landsting, som hävdar att rättsläget är glasklart: att slussa kommunala pengar till regionala och centrala partikassor är ett lagbrott.
Dagens Samhälle följer i veckans nummer upp sina tidigare artiklar med intervjuer med företrädare för partierna i riksdagen. Sossarnas partisekreterare vill se över regelverket i syfte att öka kontrollen, såväl folkpartiet som moderaterna instämmer. Den moderate vice ordföranden i Konstitutionsutskottet tänker dessutom ta upp frågan vid nästa KU-möte i januari.

Högaktuell fråga
Vi i DV-konstaterar att vår motion ligger alldeles rätt i tiden: Frågan är högaktuell på nationell basis. Det ser vi gärna att den blir i Lund också. För det finns ingen anledning att vänta på ny lagstiftning: Lunds kommun kan självt motverka lagöverträdelser eller i varje fall göra dem synliga för allmänheten.

Inga kommentarer: