2009-04-23

Förrättaren aviserar sin ankomst - var är ev. sprattlande liket?
av Gihungagapets herre

Får man bryta in så här lite abrupt på pol. pensionärsanstalten Smårosa gryning? Undras över ambitionerna för kurativa webbladet - uppror nu eller me'samma? Ha ha. Har själv börjat tanka hem från arkivet två års oläsning så länge bara hört rykten, om hemliga konspirationer och statsanslag. Med sista menas inte pengar från densamma, kära nyvänster alltså i praktiken subsidier att intet företa sig. Ju länge sen vi var nån Enemy of the State & Holy Folksocialist Party of Sweden. Och v-föryngringen snart lika mossig som Lunda-SSUarna, vintagemarxisterna från 1850 kallt. Och via hån kryper bara vänstermusen, den idag reelt existerande radikala samhällsoppositionen ännu längre in i förskrämda samt desorienterade hörnan. Om nu inte Ohlys SM-variant stå kvar och ta stryk. Och kultursidorna, lärda observationstornen intill Tidens Ström förstrött bemannade när som på Pär Ström - ha ha. the Pirate Bay se där tidstypiska anarkismen, att tanka hem senaste Hollywoodskräpet, innan premiären. Och hade inte Skåne-v en RD-are "av gayklubbsort" som varmt värnade konstnärliga upphovsrätten då via adv. Pontén? Säger bara, en sån vänster är vår nutida enda samhällsfara ...
Det klankas mkt på SD numera, väl ett gott val som huvudfiende, alla perspektiv för en sönderfallande postpostvänster? När man inte törs ta fighten med vare sig Staten eller Kapitalet är en sån lite näpen Hembygdshöger, en lagom fiende. Och med både AFA och SR på vår sida (Kaliber mm) kanske rentav Riddarna av sorgliga rödspiritskepnaden, vågar sig en och annan ton "går ett spöke genom globala lyxlirarhyllan" ... Och med Citytunneln i Malmö har vi joined ranks med alla tidens feta makthavarkonstellationer och rentav själva Utvecklingen - teknoVänstern är här.
Man undrar om man ska placera en SUV på tvärs över gg-spåret å Tjörnaps forna rangerbangård, strax innan en X2000 passerar banvaktstugan i Slömminge. Den ska jag minsann skriva om i SkJ:s stationsserie! Järnvägsarkeologer ombedes göra sina uppmätningar innan för lär inte bli mkt kvar av stationsmiljön, efter "impact". Ska man välja nåt turdatum i muslimska kalendern att lura dumma säpokrimmare på avvägar - av-spår heter nog för vara rälskorrekt. Tja, har roat mig en stund o måhända postrevolutionära läsekretsen men radikalismen har inte blivit en jota starkare. Lång dags färd mot finala politiska begravningsplatsen?

Inga kommentarer: