2009-04-23

Pressgrannar av Anders Davidsson

"Misstänkta krigsförbrytelser skall utredas och förbrytare ställas inför rätta, oavsett nationalitet. Allt annat är oacceptabelt."
Sydsvenskans Magnus Jiborn den 31 mars apropå att Arabförbundet fördömt internationella brottsmålsdomstolens arresteringsorder av Omar al-Bashir men krävt att domstolen ska utreda israeliska krigsbrott i Gaza.
Den 17 april, samma dag Sydsvenskan på nyhetsplats har en artikel med rubriken "Inget åtal för CIA-tortyr", är det tyst. Den 18 april är de tyst. Den 19, den 20, den 21, den 22...
Oacceptabelt.

Inga kommentarer: