2012-05-10

Tidvattnet vänder av Gunnar Stensson

Frankrike valde socialisten Hollande. Det grekiska folket sa nej! till EU:s nedskärningar och går antagligen till omval, men då i ett annat läge än det, i vilket söndagens val genomfördes: nämligen den nya europeiska situation som uppstått genom den socialistiska segern i Frankrike. Nytt läge, nya möjligheter.
   Äntligen ersätts den kollapsade politik som inriktats på bankprofiter, nedskärningar, vidgade klyftor och sparande, av en ny solidarisk expansiv politik med investeringar och samhällsbyggande.
   Efter en lång ebbtid sköljer flodvågen in över Europas torra stränder. Också Sverige berörs, stödet för regeringspartierna sjunker och partier med inriktning på investeringar i järnvägar, skolor, alternativa energikällor och trygghet i vård och omsorg bärs fram av en stigande våg, en växande opinion, som länge väntat på sitt tillfälle.

Inga kommentarer: