2012-05-31

Tumregel i budgettider

Skattehöjningar gynnar underklassen.

Skattesänkningar göder överklassen.

Inga kommentarer: