2014-02-13

Svar på frågor angående Träffpunkt Klostergården av MP

Tack för era frågor. Vi hade liknande förväntningar som ni på Träffpunkt Klostergården så ni är inte ensamma om att vara besvikna när vi märkte att de inte uppfylldes.

1. Är ni villiga att satsa på en ny Träffpunkt som är öppen alla vardagar från 9 - 16 och är utrustad på samma sätt som den tidigare?
Vår ambition med Träffpunkten på Klostergården är att det ska vara en mötesplats som sprudlar av aktivitet. Ingen ska vara utestängd eller inte få plats. Vi vill att alla Träffpunkter i Lund ska ha bemanning varje dag och har satt oss emot varenda neddragning på bemanning och öppettider på Träffpunkterna som majoriteten genomfört de senaste åren. De neddragningarna har motiverats med att det varit för få besökare, vilket vi inte anser är ett argument som håller. Ingen besöker en stängd träffpunkt.
   Om vi får bestämma efter valet kommer vi alltså öka öppethållandena på Träffpunkterna generellt i Lund. Exakt vilka öppet tider det blir på Träffpunkten på Klostergården är dock för tidigt att säga, men dagligen blir det i alla fall. Alla förutsättningar måste först bli klara och därefter behöver öppethållandet och utformningen av verksamheten tas fram i diskussion med er som använder Träffpunkten.
   Träffpunkten måste uppfylla de önskemål och behov som besökarna har, men vi är inte säkra på att så som det var innan nödvändigtvis var bättre än det kan bli i den nya Träffpunkten. Vi tror tvärt om att Träffpunkt Klostergården kan vara så mycket mer och så mycket bättre än den förra Träffpunkten. Träffpunkterna har, som ni vet, flera olika positiva effekter såväl på den psykiska som fysiska hälsa och ökar meningen i tillvaron för många. Genom att även öka möjligheten för möten över generationer så menar vi att Träffpunkt Klostergården ger en till dimension, en dimension som kan berika livet för både er äldre som de yngre som besöker fritidsgården.  Detta möte ska dock inte innebära att någon känner sig undanskuffad eller utesluten. Den fysiska tillgängligheten på den nya Träffpunkten är utestängande och måste åtgärdas. Går det inte att tillfredställa den fysiska tillgängligheten och behovet av utrymme för aktivitet för både unga och gamla i de nya lokalerna så får vi se över hur det ska lösas. Det kan innebära att en ny Träffpunkt behöver öppnas.

2. Hur snabbt kan detta ske? A) hösten 2014? B) våren 2015? C) hösten 2015?
Eftersom vi inte är övertygade om att det behöver öppnas en helt ny Träffpunkt och inte heller hur den skulle behöva se ut så är det svårt att ge någon tidplan för det.

3. Klostergården är ett stort och växande bostadsområde. Under 2014 kommer många nya lägenheter byggas mellan Klostergården och Arenan. Planerar ni att bygga nya träffpunkter i området när behovet växer?
Tillgången till Träffpunkter, mötesplatser, sociala aktiviteter är jätte viktiga för att livskvaliteten ska vara god. Att idag säga att det är just Träffpunkter som ska byggas är nog att gå händelserna i förväg. Om det är Träffpunkter som de äldre på Klostergården vill ha i framtiden så är det Träffpunkter som vi får ordna, men det kan också vara så att de äldre om 10 år har andra önskemål och behov och då ska vi inte idag sitta och säga att vi ska bygga Träffpunkter. Men klart är att alla ska kunna ha ett innehållsrikt rikt och socialt liv oavsett ålder. Vi som politiker ska underlätta för att alla ska kunna ha den möjligheten också.

4. Det är viktigt att hemtjänsten håller hög kvalitet och är väl samordnad med Träffpunktsverksamheten. Planerar ni att öka kommunens satsning på hemtjänsten?
Ja. Om vi hade haft makten idag så hade vi utökat bemanningen inom hemvården och arbetat för att kontinuiteten i bemanningen hade blivit högre så att personer inte ska behöva träffa så många olika ansikten varje vecka.

5. Det händer att äldre går ner i vikt på grund av otillräcklig eller dålig näring. Kan ni tänka er att erbjuda lunchmåltider, antingen i den framtida Träffpunktslokalen eller på en privat lokal som Klostergårdens Pizzeria?
Det är en idé som skulle kunna gå att utveckla. Vi tänker att de satsningar vi planerar på hemtjänsten kommer leda till att fler får hjälp att ta sig ut till olika serveringar, kommunala eller vanliga restauranger. Det är det första steget vi tänkt oss. Att öppna upp nya serveringar är inget vi planerat i det steget men givetvis kan det komma om det skulle finnas ett stort behov. Med er fråga väcker ni en idé som vi haft tidigare om att vård och omsorgsverksamheten utvecklar samarbete med lokala restauranger för att kunna vara restauranger dit äldre kan gå som komplement till de kommunala serveringarna. Det kanske blir så att vi lyfter upp den idén om vi får makten efter valet.
Anette Mårtensson och Christina Sjöström för Miljöpartiet i Vård- och omsorgsnämnden

Inga kommentarer: