2014-02-13

Vi vill inte sluta träffas av Gunnar Stensson

V och DV samt MP svarar nedan på PRO Söder-Klostergårdens och Byalagets fem frågor.

Kommentar
Vänsterpartiets och Demokratisk Vänsters snabba och fullständiga svar, liksom det politiska stöd det uttrycker uppskattar vi och tackar för!
   Men vi vill starkt understryka, att träffpunktsverksamheten måste återupptas snarast möjligt! Den har redan legat nere i nästan två år.
   Vi kan inte vänta två år till – eller mer - på en ombyggnad av Mötesplatsen. Efter valet behövs en rivstart för att reparera så mycket som möjligt efter vanskötseln under Alliansen!
   Målsättningen måste vara att så snart som möjligt hyra den tidigare träffpunktslokalen och återuppta verksamheten, i avvaktan på att den kanske kan flytta till Mötesplatsen – eller annan lokal, i framtiden.
   Vi menar att den tidigare lokalen fungerade bra. Den är rymlig och har god plats för alla aktiviteter. Dessutom var den ljus, alla fönstren vetter mot fotbollsplanerna på Korpvallen och solen lyser in hela eftermiddagen. Lokaliseringen är lämplig eftersom busshållplatsen ligger alldeles intill. De flesta besökarna innehar gröna jojo-kort. Hyresrättsföreningen Vårregnet har i brev till Vård och omsorgsnämnden erbjudit sig att sänka hyran med halva beloppet.
Gunnar Stensson, Klostergårdens byalag

Inga kommentarer: