2014-02-13

Vi vill inte sluta träffas, svar från V och DV

PRO söder, Klostergården och Klostergårdens byalag har skickat en skrivelse till oss politiker, där de vill ha svar på fem frågor angående träffpunkten som skulle bildas i den nya Mötesplats Klostergården.
   Vi hade alla den förhoppning att Mötesplats Klostergården skulle rymma en modern, ljus och ändamålsenlig träffpunkt, som skulle kunna ersätta den gamla träffpunkten. Att den nya träffpunkten skulle innehålla de aktiviteter och möjligheter som fanns tidigare, tog vi som en självklarhet.
   Med facit i hand kan vi konstatera att så blev inte fallet. Från att tidigare varit ett ställe med full bemanning och öppet från nio till fyra fem dagar i veckan, har det reducerats till att enbart vara öppet två dagar i veckan mellan nio och ett, och helt stängd de dagar skolan har lovdagar.
   Av den anledningen har vi politiker fått fem frågor att besvara;

1. Är ni villiga att satsa på en ny Träffpunkt som är öppen alla vardagar från 9 - 16 och är utrustad på samma sätt som den tidigare?
När vi har vunnit valet kommer vi att se över träffpunktens öppettider på det nya Mötesplats Klostergården och se på vilket sätt vi kan förbättra tillgängligheten och servicen. Visar det sig helt omöjligt att få tillbaka ungefär de öppettider som rådde på den gamla träffpunkten, får vi överväga att ta de gamla lokalerna i bruk, även om vi anser att de nya lokalerna är betydligt trevligare och ljusare, och har ett bättre läge än de gamla.

2. Hur snabbt kan detta ske? A) hösten 2014? B) våren 2015? C) hösten 2015?
Efter valsegern kan vi börja titta på kostnaden och vilka lokaler som kommer att bli aktuella, för att kunna komma med ett erbjudande våren 2015, men det är bäst att gardera med hösten 2015.

3. Klostergården är ett stort och växande bostadsområde. Under 2014 kommer många nya lägenheter byggas mellan Klostergården och Arenan. Planerar ni att bygga nya träffpunkter i området när behovet växer?
Enligt uppgifter från Vård- och omsorgsförvaltningen minskade besöksfrekvensen de senaste åren på den gamla Träffpunkten. Det var en av anledningarna till att förvaltningen ville lägga ner den och flytta till mindre och mer ändamålenliga lokaler. I nuläget finns inga planer att öppna nya träffpunkter. Detta kan komma att ändras kvickt om utbyggnaden håller den takt som utlovats. Detta är en fråga där vi tror vi får passa tills vi fått mer underlag om hur den träffpunkt som till slut etableras inom Klostergården utvecklas.

4. Det är viktigt att hemtjänsten håller hög kvalitet och är väl samordnad med Träffpunktsverksamheten. Planerar ni att öka kommunens satsning på hemtjänsten?
Ja, vi kommer att satsa mer på hemtjänsten. Vi kommer då även att satsa mer på den uppsökande verksamheten där "Stimulans i vardagen" ingår. Vi anser det viktigt att bryta de äldres ofrivilliga isolering. Det blir ett led i friskvården.

5. Det händer att äldre går ner i vikt på grund av otillräcklig eller dålig näring. Kan ni tänka er att erbjuda lunchmåltider, antingen i den framtida Träffpunktslokalen eller på en privat lokal som Klostergårdens Pizzeria?
Några sådana planer finns inte för närvarande. Intressant tanke, men med den satsning vi tänker gör med "Stimulans i vardagen" blir det möjligt för dem som vill, att ta sig till de kommunala restauranger som finns idag.
Vänsterpartiet i Lund, Lars A Ohlson och Karin Oscarsson, ledamöter i vård- och omsorgsnämnden, Demokratisk vänster, Sven-Bertil Persson , ledamot i Kommunfullmäktige

Inga kommentarer: